กินปู ดูทะเล เที่ยวป่าชายเลน ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

Year: 2564 47

PLAY

ดำน้ำ หาหอย ปลูกป่าชายเลน พักผ่อนนอนโฮมสเตย์กลางน้ำ ณ ชุมชนหมู่บ้านขุนสมุทรจีน

บ้านขุนสมุทรจีน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ในอดีตเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรือสำเภาจีนและเรือพาณิชย์ต่างชาติ เพื่อส่งต่อไปยังเมืองหลวง จนกระทั่งเกิดวิกฤติน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เกิดการพังทลายของหน้าดินและปัญหาน้ำท่วม ทำให้พื้นแผ่นดินบางส่วนหายไป ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชน

.

พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในชุมชน เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ได้แก่ นกกระเต็น นกกระยาง นกนางนวล กาน้ำ รวมถึงมีบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยของชาวบ้านด้วย นอกจากนี้จัดทำเป็นโฮมสเตย์พักผ่อนริมทะเล ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ในราคาย่อมเยาว์

.

มาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสักการะศาลเจ้าหนุ่มน้อยลอยชาย ไหว้พระขอพรที่วัดขุนสมุทรทราวาส เดินชมพิพิธภัณฑ์ เที่ยวชมป่าชายเลน เล่นน้ำ ดำน้ำหาหอย และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เรียกได้ว่า หากมาเยือนบ้านขุนสมุทรจีน จะได้ทั้งการพักผ่อน เรียนรู้วิถีชีวิต และความประทับใจจากมิตรภาพดี ๆ จากคนในชุมชนกลับไปอีกด้วย

.

สำหรับการเดินทาง ให้มุ่งหน้าไปยังอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ ให้เลี้ยวขวาเพื่อไปทางป้อมพระจุลฯ จะพบป้ายเพื่อเลี้ยวเข้าสู่วัดขุนสมุทรจีน จากนั้นจะผ่านแหล่งชุมชนเพื่อไปยังบ้านสาขลา ขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านป้ารี่ และนั่งเรือของชาวบ้านต่อไปยังท่าเรือบ้านขุนสมุทรจีน

Related articles View All
Card image cap

Local life

It may be the weather, pristine nature, or the serene water source that bind together the friendly Nan people who wouldn’t hesitate to smile, that make them always ready to share their hearts with visitors from other localities, and influence their lifest

Card image cap

เส้นทางกำเนิดศิลป์ถิ่น RATCHABURI

แวะเมือง...ตะลอนทัวร์...ยั่วอาหารถิ่น ออกไปเล่น เพ้นท์ ปั้น ย่านของเก่า เอามาเล่าเรื่องใหม่ แห่งเมืองราชบุรี

Card image cap

ข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยว 77 จังหวัด

ข้อมูลสินค้าการท่องเที่ยว 77 จังหวัด

Card image cap

ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด สุราษฎร์ธานี

“ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” น้ำใสกริ๊ง แหล่งท่องเที่ยวอันซีน โอเอซิสกลางป่า จ. สุราษฎร์ธานี

Card image cap

More Legacy ภาคกลาง - มรดกแห่งสายน้ำ มรดกแห่งสยาม

ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมลุ่มน้ำสำคัญ ที่สืบทอดอารยธรรมจากรุ่นสู่รุ่น หลอมรวมวัฒนธรรมจากคนต่างถิ่น สั่งสมความรู้จากอาณาจักรโบราณสู่มหานครสมัยใหม่