กินปู ดูทะเล เที่ยวป่าชายเลน ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน

Year: 2564 266

PLAY

ดำน้ำ หาหอย ปลูกป่าชายเลน พักผ่อนนอนโฮมสเตย์กลางน้ำ ณ ชุมชนหมู่บ้านขุนสมุทรจีน

บ้านขุนสมุทรจีน เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ในอดีตเป็นชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่และเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรือสำเภาจีนและเรือพาณิชย์ต่างชาติ เพื่อส่งต่อไปยังเมืองหลวง จนกระทั่งเกิดวิกฤติน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง เกิดการพังทลายของหน้าดินและปัญหาน้ำท่วม ทำให้พื้นแผ่นดินบางส่วนหายไป ชาวบ้านในชุมชนจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่ง เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและชุมชน

.

พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในชุมชน เป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ได้แก่ นกกระเต็น นกกระยาง นกนางนวล กาน้ำ รวมถึงมีบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงหอยของชาวบ้านด้วย นอกจากนี้จัดทำเป็นโฮมสเตย์พักผ่อนริมทะเล ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ในราคาย่อมเยาว์

.

มาทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสักการะศาลเจ้าหนุ่มน้อยลอยชาย ไหว้พระขอพรที่วัดขุนสมุทรทราวาส เดินชมพิพิธภัณฑ์ เที่ยวชมป่าชายเลน เล่นน้ำ ดำน้ำหาหอย และสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน เรียกได้ว่า หากมาเยือนบ้านขุนสมุทรจีน จะได้ทั้งการพักผ่อน เรียนรู้วิถีชีวิต และความประทับใจจากมิตรภาพดี ๆ จากคนในชุมชนกลับไปอีกด้วย

.

สำหรับการเดินทาง ให้มุ่งหน้าไปยังอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อถึงสามแยกพระสมุทรเจดีย์ ให้เลี้ยวขวาเพื่อไปทางป้อมพระจุลฯ จะพบป้ายเพื่อเลี้ยวเข้าสู่วัดขุนสมุทรจีน จากนั้นจะผ่านแหล่งชุมชนเพื่อไปยังบ้านสาขลา ขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านป้ารี่ และนั่งเรือของชาวบ้านต่อไปยังท่าเรือบ้านขุนสมุทรจีน

Related articles View All
Card image cap

Trip Without Car in Bangkok

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายใต้บทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จึงต้องเตรียมพร้อมข้อมูลการท่องเที่ยวเพื่อรองรับความต้องการของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มนักท่

Card image cap

สบายดีวิถีน่าน

การได้ใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศดี ๆ ธรรมชาติที่สวยงาม อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวน่านมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และเป็นกันเอง พร้อมที่จะหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกับคนแปลกถิ่นอยู่ตลอดเวลา นอกจากอัธยาศัยที่ดีของชาวน่านแล้วยังมีเรื่องราวน่าประทับใจให้ได้อ

Card image cap

ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และแนวทางในการรักษาอัตลักษณ์ของพื้นที่ของชาวชุมชนริมน้ำจันทบูร คือการรักษาวิถีชีวิต และตึกรามบ้านช่องสไตล์ยุโรปที่ยังคงงดงามไว้ให้ยั่งยืน การปรับภูมิทัศน์ต่างๆ จะไม่เน้นรองรับการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ แต่เป็นการบูรณะเพื่อเปิดพื้นที

Card image cap

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว เชียงใหม่ มี SHA

5 พิกัด แหล่งท่องเที่ยว “เชียงใหม่” มี SHA มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

Card image cap

Chill

It’s not always true that times of happiness just fly away, because a leisurely trip with the aim to absorbs different impressions along the way and indulge in each place with no hurry, to some this is a simple way to reap happiness but overflowing with l