ดูเหยี่ยวแดงดั้นลม แวะชมมหัศจรรย์ป่าชายเลน

Year: 2556 44

PLAY
PDF (TH)
จันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเที่ยวป่าชมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ เที่ยวน้ำตก เช่น ที่น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่ง หรือแหล่งท่อง เที่ยวศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน รวมทั้งแหล่งท่องเที่

Nowadays, Chanthaburi province is still very rich in many natural resources including precious stones such as red gem stones (ruby), tourmaline, blue topaz, blue and yellow sapphire, and emerald. The mining and gem trade business has been flourishing. Even though the gem stones nowadays are depleting, Chanthaburi is still famous for cutting gems stones and has a big gem trade in its downtown area.Chanthaburi is also well-known as the city of fruits. As its rich soil contains mineral sediments from the rivers, which are favourable to grow vegetables and fruits including rambutan, salacca, mangosteen, durian, etc. Tourists and tour groups can come to visit the fruit orchards, where they can enjoy tasting the fruits. In addition, it is a city abundant with fresh seafood and authentic local  dishes flavoured generously with spices; such as, cardamom, cloves, nutmeg, and especially the most aromatic Chathaburi peppercorn.

 

จังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันเป็นเมืองที่มีของดีมากมาย  ทั้งในแง่ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น เป็นแหล่งขุดพบพลอยนานาชนิด ทั้งพลอยแดง  (ทับทิม)  พลอยเขียว พลอยนำเงิน พลอยไพลิน บุษราคัม และมรกต  กระทั่งเกิดการทำเหมืองและธุรกิจค้าพลอยเฟื่องฟูอย่างมาก แม้ว่าปัจจุบันปริมาณพลอยที่ถูกขุดพบจะเหลือไม่มากแล้วก็ตาม  แต่จันทบุรียังเป็นแหล่งเจียระไนพลอยที่มีชื่อเสียง  และมีย่านค้าพลอยขนาดใหญ่อยู่กลางเมือง จันทบุรียังได้ชื่อเป็นเมืองผลไม้ เนื่องจากผืนดินอุดมด้วยแร่ธาตุจากดินตะกอนแม่น้ำ  จึงปลูกพืชและไม้ผลเจริญงอกงามได้อย่างดี เช่น เงาะ สละ มังคุด ทุเรียน ฯลฯ จนมีการเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมและชิมผลไม้ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งอาหารการกินชั้นดี ทั้งอาหารทะเลสดๆ หรืออาหารพื้นบ้านที่รสชาติโดดเด่นด้วยเครื่องเทศเผ็ดร้อน เช่น กระวาน กานพลู เร่ว ฯลฯ โดยเฉพาะพริกไทยจันทบูรที่มีกลิ่นหอมฉุนเป็นเลิศ

 

For recreation and tourism, Chanthaburi will offer you many intriguing attractions including national parks, and tiered waterfalls, e.g. Namtok Phliu National Park, Namtok Soi Dao, etc. In addition, there are several marine attractions, islands and ecological attractions such as mangrove forest reserves. Other cultural attractions that are located in town are the Chanthaburi Cultural Centre, Cathedral of the Immaculate Conception or the beautiful architecture of “Tha Luang”, the old waterfront residential community.

 

ส่วนด้านการท่องเที่ยว  จันทบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ไม่ว่าเที่ยวป่าชมธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ  เที่ยวน้ำตก เช่น ที่น้ำตกพลิ้ว น้ำตกเขาสอยดาว ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเกาะแก่ง หรือแหล่งท่องเที่ยวศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลน รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมือง เช่น ชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งประกอบไปด้วยบ้านเรือนในย่านเก่าท่าหลวงที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ศูนย์วัฒนธรรมจันทบุรี  โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมล เป็นต้น

 

Related articles View All
Card image cap

The Little Flower Things Products

a book that will bring everyone to various activities that put flowers as a part of the product creation element

Card image cap

Thailand Tourism Awards Trails

Travaling in Thailand with our programs is more than a vacation.

Card image cap

ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง

เที่ยวพัทลุง สัมผัสเสน่ห์การผจญภัย “ล่องแก่งหนานมดแดง” ความสนุกบนสายน้ำที่ห้ามพลาด

Card image cap

เขตทหารน่าเที่ยว

เขตทหาร (ไม่) ห้ามเข้า แถมยังเปิดให้เป็นแหล่งเยี่ยมชมที่เต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย แหล่งทหารที่เปิดรั้วให้นักเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมกระจายอยู่ในหลายจังหวัด แต่ละแห่งมีจุดเด่นของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่าง อย่างเช่น พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ที่จะให้ความตื่