เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

Year: 2559 27

PLAY
PDF (TH)
บ้านบางพลับ สมุทรสงคราม ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนสีเขียวที่มีการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี กระทั่งเคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยวประเภทแหล่งชุมชน เสน่ห์ชุมชนในแบบสโลว์ไลฟ์มีให้เลือกตั้งแต่การปั่นจักรยานชมสวน ลิ้มลองส้มโอพัน

จากวิถีพอเพียงสู่การแบ่งปันความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

From sufficiency lifestyle to knowledge sharing for a strengthened community

Ban Bang Phlap Community, Samut Songkhram

 

ชุมชนบางพลับตั้งอยู่ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิถีของชุมชนที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำ มีลำคลองต่างๆ รายล้อม และมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นร่องสวนอุดมไปด้วยต้นมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ มะละกอ และผลไม้อื่นๆ รวมไปถึงพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ อีกมากมาย ทำให้ชาวบ้านบางพลับมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ แทบไม่ต้องซื้อหาอาหารที่ไหนเลย

 

The Ban Bang Phlap Community is in Amphoe Bang Khonthi, Samut Songkhram province. Life here revolves around the water, with many canals and the freshwater Mae Klong River running through the community. There are many well-irrigated orchards producing coconuts, pomelo, lychee, papaya, and other tropical fruits, and numerous vegetables and herbal plants. Living on such fertile land, the community is almost self-sufficient in food.

 

 

ภายในชุมชนมีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม” ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสูง กลายเป็นชุมชนต้นแบบ มีเกษตรกรจากต่างถิ่นเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนวิชาความรู้มากมาย ด้วยความเข้มแข็งนี้ ทำให้ชุมชนบ้านบางพลับได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนสีเขียว และได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๐ รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางในปี ๒๕๕๑ รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภาคกลางในปี ๒๕๕๓ และรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคกลางในปี ๒๕๕๖ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

Somsong Saengtawan, a resident of Ban Bang Phlap, wished to conserve local wisdom and agricultural skills, and organised a group of specialists in various areas to share their knowledge with fellow farmers. As a result, the Learning Centre Maha Vitchalai of Local Wisdom of Samut Songkhram was established, leading to a strengthening of the community and an improvement in the quality of the agricultural produce. This development has made Ban Bang Phlap a model community and it has been recognised as a Green Community, earning the Awards of Excellence in the Tourist Attractions category at the Thailand Tourism Awards 2010 and 2013 from the Tourism Authority of Thailand (TAT).

 

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดนครปฐม

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดนครปฐม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เดินทางไปได้สะดวก ทั้งรถสาธารณะ รถตู้ และรถส่วนตัว ใช้เวลาไม่นาน แต่หลายท่านจุดหมายปลายทางของการไปนครปฐมคือการได้นมัสการพระร่วงโรจนฤทธิ์ ณ พระปฐมเ

Card image cap

เสน่ห์ถิ่นไทยสไตล์ลึกซึ้ง

เส้นทางท่องเที่ยวที่ผสมผสานจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวมีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความเชื่อ หรือการตามรอยเสด็จการทรงงาน ผนวกไปกับการทกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เกิดประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง ที่การเที่

Card image cap

Amazing Green Route Enjoy the Eco-friendly Journey, Experience the Community’s Way of Life Buri Ram, Sukhothai, Chiang Mai - Pai

The Amazing Green Route is one of the 7 Greens activities that will take travelers on a journey to explore the natural beauty, ways of life, and culture in Thailand that have been carefully preserved.

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคใต้ จังหวัดชุมพร

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดท่องเที่ยวภาคใต้ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร เป็นอีกจังหวัดที่ครบเครื่องทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล การศึกษาธรรมชาติในวนอุทยาน สัมผัสชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน การพักในโฮมสเตย์ และชุมพรยังเป็นแหล่งของนักดูนกทั้งมืออาชีพและสมัครเ

Card image cap

Thailand Salutes our Tourism Roll of Honour

The Tourism Authority of Thailand recognises the many individuals, organizations and private companies who have been major contributors to the success of the nations tourism industry.

In 1996, The Tourism Authority of Thailand inaugurated the Thail