เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

Year: 2559 44

PLAY
PDF (TH)
บ้านบางพลับ สมุทรสงคราม ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนสีเขียวที่มีการอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี กระทั่งเคยได้รับรางวัลดีเด่นด้านการท่องเที่ยวประเภทแหล่งชุมชน เสน่ห์ชุมชนในแบบสโลว์ไลฟ์มีให้เลือกตั้งแต่การปั่นจักรยานชมสวน ลิ้มลองส้มโอพัน

จากวิถีพอเพียงสู่การแบ่งปันความรู้เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนบ้านบางพลับ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

From sufficiency lifestyle to knowledge sharing for a strengthened community

Ban Bang Phlap Community, Samut Songkhram

 

ชุมชนบางพลับตั้งอยู่ในอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิถีของชุมชนที่มีชีวิตอยู่กับสายน้ำ มีลำคลองต่างๆ รายล้อม และมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นร่องสวนอุดมไปด้วยต้นมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ มะละกอ และผลไม้อื่นๆ รวมไปถึงพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆ อีกมากมาย ทำให้ชาวบ้านบางพลับมีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ แทบไม่ต้องซื้อหาอาหารที่ไหนเลย

 

The Ban Bang Phlap Community is in Amphoe Bang Khonthi, Samut Songkhram province. Life here revolves around the water, with many canals and the freshwater Mae Klong River running through the community. There are many well-irrigated orchards producing coconuts, pomelo, lychee, papaya, and other tropical fruits, and numerous vegetables and herbal plants. Living on such fertile land, the community is almost self-sufficient in food.

 

 

ภายในชุมชนมีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เรียนรู้มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดสมุทรสงคราม” ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสูง กลายเป็นชุมชนต้นแบบ มีเกษตรกรจากต่างถิ่นเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนวิชาความรู้มากมาย ด้วยความเข้มแข็งนี้ ทำให้ชุมชนบ้านบางพลับได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนสีเขียว และได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวในปี ๒๕๕๐ รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคกลางในปี ๒๕๕๑ รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ภาคกลางในปี ๒๕๕๓ และรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ภาคกลางในปี ๒๕๕๖ ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

Somsong Saengtawan, a resident of Ban Bang Phlap, wished to conserve local wisdom and agricultural skills, and organised a group of specialists in various areas to share their knowledge with fellow farmers. As a result, the Learning Centre Maha Vitchalai of Local Wisdom of Samut Songkhram was established, leading to a strengthening of the community and an improvement in the quality of the agricultural produce. This development has made Ban Bang Phlap a model community and it has been recognised as a Green Community, earning the Awards of Excellence in the Tourist Attractions category at the Thailand Tourism Awards 2010 and 2013 from the Tourism Authority of Thailand (TAT).

 

Related articles View All
Card image cap

ท้าทาย Style น่าน

เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสุดประทับใจในจังหวัดน่าน ตั้งแต่การล่องแก่งผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ สูดออกซิเจนได้เต็มปอด ไปจนถึงท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนเพื่อเข้าถึงความเป็นน่านได้อย่างลึกซึ้ง

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดดาวเด่นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือมีอะไรดีแทบไม่ต้องพูดถึง แต่หากต้องการเที่ยวแบบเก็บทุกเม็ด ทุกจุดสำคัญ ขอให้เดินตามรอยคู่มือเล่มนี้ เที่ยวแบบไล่ตัวอักษร แค่นี้คุณก็จะเ

Card image cap

สตูล ธรณีอัศจรรย์

ใครๆ หลายคนอาจรู้จักและหลงรักสตูลที่เป็นจังหวัดเล็กๆ เงียบสงบ อุดมด้วยธรรมชาติป่าเขา และเกาะแก่งเรียงรายในทะเลใสสีฟ้าของฝั่งอันดามัน แท้จริงแล้วจังหวัดสตูลยังมีแง่มุมที่น่าสนใจมากกว่านั้น แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักได้แต่รอวันเผยโฉมให้ผ

Card image cap

ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ

จากผืนน้ำ จดผืนฟ้า จากผืนดิน จดผืนทราย ไม่มีแห่งหนใดในผืนแผ่นดินไทยที่ไม่มีรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่า