เที่ยวบ้านเพื่อน เยือนวิถีชุมชน ชุมชนเกาะกลาง จังหวัดกระบี่

Year: 2559 47

PLAY
PDF (TH)
กระบี่นอกจากจะขึ้นชื่อของแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่งดงามแล้ว ความโดดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือการเลาะไปตามเกาะแก่งเพื่อสัมผัสวิถีชุมชนบนเกาะกลาง ที่ชาวบ้านยังดำรงชีพด้วยการทำประมงพื้นบ้าน ชีวิตที่ผูกติดกับทะเล ธรรมชาติทางทะเล และวัฒนธรรม ล้วนเป็นสิ่งที่นักเดิ

ชุมชมเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
เกาะกลางแห่งความศรัทธา ที่วิถีมุสลิมและท้องทะเลสีครามมาบรรจบกัน

Ko Klang – an island of faith, where the Muslim lifestyle meets the sea.
Ko Klang Community, Krabi

 

เรือหัวโทงพาล่องทะเลมายังเกาะเล็กๆ เกาะหนึ่ง สิ่งแรกที่สัมผัสผ่านสายตาคือ บ้านเรือนและเรือเรียงรายอยู่มากมาย พร้อมรอยยิ้มของผู้คนที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่น เกาะนี้มีชื่อว่า “เกาะกลาง” ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ คนเกาะกลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม วิถีการดำเนินชีวิตยังเป็นไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันแบบวัฒนธรรมมุสลิม อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติทั้งทะเลและป่าชายเลน ผู้คนที่เกาะกลางส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง หาปลา เลี้ยงปลาในกระชัง และปลูกข้าว ทั้งไว้ทานในครัวเรือนและจำหน่ายให้เพื่อนบ้าน ชาวบ้านเกาะกลางแทบไม่ต้องซื้อหาอาหารจากที่ไหนเลย 

 

A traditional Andaman long-tail boat takes travellers across the sea to the small island. The first view is of houses and boats in long rows, and the warm welcoming smiles of the residents. The island is named Ko Klang. The locals are mostly Muslims and care for each other in accordance with Muslim beliefs. Surrounded by rich natural resources in the sea and mangrove forests, the residents mostly work in coastal fisheries, breed fish in enclosures, and grow rice for household consumption and sale to neighbours. This allows them to lead a sufficiency lifestyle independent from any other community.

 

 

ด้วยวิถีชีวิตที่น่ารักของคนในท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น รวมถึงความเข้มแข็งของชุมชน ทำให้ชุมชนเกาะกลางได้รับรางวัลชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยว เป็นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

The local people’s amicable lifestyle, distinctive environment and natural resources, and the strength of the community made Ko Klang Community a proud winner of the Thailand Tourism Awards 2007 from the Tourism Authority of Thailand (TAT).

Related articles View All
Card image cap

Cruising in Thailand

Leave your quarters and step foot on our shores, if just for a moment (at first). Whether you land on the pavement of the capital’s sophisticated megalopolis or the white sandy shores of Thailand’s South, you will be greeted with heartfelt smiles and warm

Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. กกสะทอน

นอกจากความงดงามของธรรมชาติที่ชวนหลงใหลแล้ว กกสะทอนยังมีชุมชนที่เข้มแข็งช่วยกันแลทรัพยากรอย่างแข็งขัน จนวันนี้กกสะทอนขึ้นแท่นเรื่องความงดงามทางธรรมชาติที่หลายคนอยากเดินทางไปสัมผัสกกสะทอนตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงและชันและภายในทิวเขานั้นเป

Card image cap

Thailand A Journey of A Beautiful Life

Welcome to the land of the beauties. The land that will make you appreciate what you have, what you wish for and what you dream for. The land that will enable you to be your better self, your happy self and your peaceful self. welcome the Land of Smiles.