ของดีประเทศไทย อาหารและผลไม้

Year: 2559 46

PLAY
PDF (TH)
ชุมชนต่างก็มี ของดี ของอร่อย ทั่วฟ้าเมืองไทย โดยเฉพาะอาหารและผลไม้ เช่นเดียวกับที่อาหารไทยของเราได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก วัตถุดิบและผลผลิตด้านอาหารของไทย ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย จึงไม่แปลกที่เมืองไทยจะเป็นแหล่งอาหาร  และแหล่งวัตถุดิบสำคัญของโลก  แทบทุกจังหวัด  อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  ชุมชนต่างก็มี ของดี...ของอร่อย ทั่วฟ้าเมืองไทย  โดยเฉพาะอาหารและผลไม้ เช่นเดียวกับที่อาหารไทยของเราได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก  วัตถุดิบและผลผลิตด้านอาหารของไทยก็กำลังได้รับความสนใจ  และเป็นที่นิยมไม่แพ้กัน

 

หนังสือ ของดี...ประเทศไทย จึงได้ทำการรวบรวม วัตถุดิบที่เป็นของดีจากชุมชน และท้องถิ่นต่างๆในทุกภาค  ทั่วประเทศ  เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับเหล่านักกิน  นักทำอาหาร และนักท่องเที่ยวที่หลงรักในเสน่ห์ของอาหาร  ผลไม้  วัตถุดิบตลอดจนผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ  ของไทย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  หนังสือเล่มนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้ออกเดินทางไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ  ตามเส้นทางที่สมบูรณ์ไปด้วยอาหารและผลไม้ของไทยที่มีอยู่ทั่วทุกภาคในเมืองไทย

 

ของดี...จากทะเล

 

 

ของดี...จากแม่น้ำ

 

 

ของดี...จากสวน

 

 

ของดี...จากก้นครัว

 

Related articles View All
Card image cap

Travel and Weave: Indigo-dyed Fabric, Sakon Nakhon

     Legend has it that, a long time ago, a couple of elders went into the forest and while they were resting, they spat out the residue of the betel chew onto a kind of leaf and the spit surprisingly turned into an indigo colour. That incident was the di

Card image cap

เรื่องราวของแผ่นดิน 2 คู่มือประกอบการฝึกอบรม

เป็นคู่มืออบรมยุวอาสาสมัครนำเที่ยว ในเรื่องของการสร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานขององค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว ทั้งเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อแนะนำในการท่องเที่ยวเพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน