ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

Year: 2558 13

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เป็นอีกจังหวัดที่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวสาธยายไม่หมดภายในหนึ่งหน้า และแยกไม่ออกว่าเด่นในเรื่องทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นเชียงรายคือคำ

จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดคือส่วนที่เป็นรอยต่อของ 3 ประเทศ ที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงรายมีความโดดเด่นเรื่องของความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งอีก้อ มูเซอ เย้า กะเหรี่ยง ลีซอ แม้ว มีประเพณีและวัฒนธรรมให้เข้าไปศึกษา อย่างเช่น ประเพณีโล้ชิงช้าของเผ่าอาข่า งานบุญปอยหลวงแบบชาวล้านนา ฯลฯ นอกจากนั้นยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ด้วยสภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขา อาทิ การขึ้นชมสายหมอกบนยอดภูชี้ฟ้า ณ วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรของจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด

 

 

 

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทุกวันนี้เราจะรู้จักบุรีรัมย์ว่าเป็นศูนย์รวมของกีฬาที่มีสยามฟุตบอลระดับมาตรฐาน แต่หากมาชมและเชียร์กีฬาแล้ว ก็ไม่อยากให้พลาดกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ที่นี

Card image cap

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดทำหนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาทเพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ที่เราคนไทยควรไปเห็น ควรไปเรียนรู้ ควรไปสัมผัสด้วยตัวเอง เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ป

Card image cap

EXTREME Journey

Thailand’s Destinations for Generation X-Y Travellers. Explore Chiang Mai and beyond, Magical Krabi and Kanchanaburi where you can choose to learn Thai culture, enjoy the night life.

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดศรีสะเกษ

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่ถูกกล่าวถึงทุกครั้งเมื่อมีกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหาร โบราณสถานสำคัญคือเกี่ยวเนื่องกับรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา จุดชมวิวผามออีแดงจึงเป็นจุดชมวิวที่สามา