ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน

Year: 2558 24

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนังสือชุดแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน ที่จะเสนอภาพของสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของภาคอีสาน ภูมิอากาศ กลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยต่างๆ ทั้ง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล เกาะแก่ง ผาและเพิงผา ป่าเขา น้ำตก ถ้ำ น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน ทะเลสาบรวมถึงสิ่งที่กำเนิดขึ้นร่วมกาลสมัยกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติซากดึกดำบรรพ์เป็นอาทิ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนา เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถาน รวมถึงพิพิธภัณฑสถาน ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม เช่น งานเทศกาล ประเพณี ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม หอศิลป์ วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อจัดทำทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยแบ่งเป็น ๔ ชุด เริ่มต้นที่ภาคอีสาน ในโอกาสที่พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓เป็นปีท่องเที่ยวอีสานและจะติดตามด้วยภาคกลาง-ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากหนังสือชุดทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันมีผลสืบเนื่องให้เกิดความสำนึกหวงแหนรักษามรดกที่ธรรมชาติและบรรพชนได้สร้างไว้เพื่อให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าบ้านผู้มีความรู้มีศักดิ์ศรีและมีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มาเยือนมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกได้อย่างยั่งยืน

 

ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

 

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้ไทบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร

Related articles View All
Card image cap

Creative Tourism - สุขทุกวัน จันทบุรี

ไม่ว่าจะเที่ยวเมื่อไหร่ ก็สุขใจได้ทุกวันที่ “จันทบุรี” เมืองแห่งอัญมณีล้ำค่า อาณาจักรผลไม้แห่งภาคตะวันออก พร้อมมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สุดว้าว รอให้คุณได้ลองทำ พร้อมแล้ว ไปลุยกัน

Card image cap

Discover The Cities Of Herbs Thiland’s Amazing Stories of Local Health & Herbs

Herbs are a simple wonder that allows everyone to access healthiness. To demonstrate this, it would be better if we experience the health eare in 4 lcey cities in 4 regions of Thailand.

Card image cap

Hipe Sters.

การดีไซน์โปรเเกรมทริปจากสินค้าท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลกินรี ให้ตรงตามความ ต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยโปรเเกรมจะนำไปใช้ในงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2017

Card image cap

เที่ยวชุมชนค้นของดีไปกับ อพท. สันลมจอย

สัมผัสชีวิตไร้สาร(พิษ)ณ ชุมชนสันลมจอย สันลมจอยถือเป็นชุมชนหนึ่งเดียวที่อยู่ในเขตเมืองซึ่งมีการอยู่ร่วมกันของคนท้องถิ่นดั้งเดิมและพี่น้องชนเผ่าบนพื้นที่สูงเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านประมาณ 30 ปี โดยยังรักษาวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ทั้งด้านภาษาและการแต่งกายใช้วิถี

Card image cap

ของดีประเทศไทย อาหารและผลไม้

ชุมชนต่างก็มี ของดี ของอร่อย ทั่วฟ้าเมืองไทย โดยเฉพาะอาหารและผลไม้ เช่นเดียวกับที่อาหารไทยของเราได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก วัตถุดิบและผลผลิตด้านอาหารของไทย ที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน