ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน

Year: 2558 279

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนังสือชุดแหล่งท่องเที่ยวภาคอีสาน ที่จะเสนอภาพของสภาพพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของภาคอีสาน ภูมิอากาศ กลุ่มชาติพันธุ์ รวมไปถึงความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สำรวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยต่างๆ ทั้ง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เช่น หาดทราย ชายทะเล เกาะแก่ง ผาและเพิงผา ป่าเขา น้ำตก ถ้ำ น้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อน ทะเลสาบรวมถึงสิ่งที่กำเนิดขึ้นร่วมกาลสมัยกับประวัติศาสตร์ธรรมชาติซากดึกดำบรรพ์เป็นอาทิ ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณวัตถุสถานและศาสนา เช่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศาสนสถาน รวมถึงพิพิธภัณฑสถาน ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกิจกรรม เช่น งานเทศกาล ประเพณี ศิลปะการแสดง ศิลปหัตถกรรม หอศิลป์ วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อจัดทำทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยแบ่งเป็น ๔ ชุด เริ่มต้นที่ภาคอีสาน ในโอกาสที่พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๓เป็นปีท่องเที่ยวอีสานและจะติดตามด้วยภาคกลาง-ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคใต้

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้จากหนังสือชุดทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันมีผลสืบเนื่องให้เกิดความสำนึกหวงแหนรักษามรดกที่ธรรมชาติและบรรพชนได้สร้างไว้เพื่อให้คนไทยสามารถเป็นเจ้าบ้านผู้มีความรู้มีศักดิ์ศรีและมีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มาเยือนมีการจัดการการท่องเที่ยวอย่างถูกวิธีทำให้ประเทศไทยสามารถเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลกได้อย่างยั่งยืน

 

ภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

 

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้ไทบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร

Related articles View All
Card image cap

กิน เที่ยว ชอปปิงด้วยยานพาหนะไฟฟ้า 3 จังหวัดในทริปเดียว

ชวนเที่ยวเส้นทางใหม่ เที่ยวใกล้กรุงด้วย ยานพาหนะไฟฟา้ ผ่าน 3 จังหวัดเชื่อมต่อ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ เที่ยวครั้งนี้สนุกสนานครบรสทั้งคาเฟ่ วัด ตลาด และธรรมชาติ แบบอิ่มเอมกัน สุด ๆ ที่สำคัญเที่ยวสนุกรักษ์โลกแบบ สมัยใหม่ ไม่สร้างมลพิษบนท้องถนนด้วย ก

Card image cap

กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน

ชุมชนบ้านปงห้วยลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง และน้ำพุร้อนสันกำแพง

Card image cap

คู่มืออบรมมัคคุเทศก์

เรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทย และศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และวิถีชีวิตชาวบ้าน การดำรงชีวิตประจำ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละสถานที่ พร้อมยังต้องมีความพร้อมในการท่องเที่ยวเพื่อไปเรียนรู้และนำส่งต่อนักท่องเที่ยว

Card image cap

New shade of lux asia

Open to the new shades of life in Chiang Mai, Bangkok and Khao Yai. Three big cities in Thailand where you'll discover new perspectives on life.