ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

Year: 2558 34

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดดาวเด่นเมืองท่องเที่ยวของภาคเหนือมีอะไรดีแทบไม่ต้องพูดถึง แต่หากต้องการเที่ยวแบบเก็บทุกเม็ด ทุกจุดสำคัญ ขอให้เดินตามรอยคู่มือเล่มนี้ เที่ยวแบบไล่ตัวอักษร แค่นี้คุณก็จะเ

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นเมืองมากว่า ๗๐๐ ปี มีผู้คนหลายชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐาน มีการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างหลายชนชาติตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาณาจักร จึงมีความหลากหลายของมรดกทางวัฒนธรรม ทั้งในรูปของโบราณวัตถุ โบราณสถาน งานศิลปหัตถกรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทางสถาปัตยกรรมมีลักษณะของการผสมผสานทางศิลปะจากหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถานสำคัญที่มีอยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่ เช่น วิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งมีลวดลายแกะสลักสวยงามปิดทองทั้งหลัง ด้านหัตถกรรมมีทั้งงานไม้แกะสลัก ผ้าทอมือ เครื่องเงิน เครื่องเขิน กระดาษสา ผ้าไหม เครื่องจักรสาน เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นงานฝีมือที่ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จังหวัดเชียงใหม่มีประเพณีวัฒนธรรมสำคัญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ งานประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง จัดในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยมีการปล่อยโคมลอยเพื่อนำเคราะห์ ทุกข์โศกออกไป 

 

Related articles View All
Card image cap

Phushifha Chiangrai

"ภูชี้ฟ้า" จังหวัดเชียงราย ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ท่ามกลางทะเลหมอก แหล่งท่องเที่ยวไทย ใครไปต้องหลงรัก

Card image cap

แกรนด์แคนยอน จังหวัดราชบุรี

Unseen สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ “แกรนด์แคนยอน อ. จอมบึง” แลนด์มาร์กใหม่ จังหวัดราชบุรี

Card image cap

THE ULTIMATE RELAXING EXPERIENCE (EN)

The best quality spa and accommodation in Thailand are all here for you! Guaranteed by the Thailand Tourism Awards which held up to 11 times. Do not miss!

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคอีสาน จังหวัดสกลนคร

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคอีสาน ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร ไล่เรียงรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวในเล่มนี้แล้วก็ต้องบอกว่าสกลนครเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ครบเครื่อง ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างเทือกเขาภูพานอันสมบูรณ์ส่งผลให้มีแหล่งน้ำตกน้อยใหญ่ให้เท

Card image cap

Woman Journey ราชบุรี - สุพรรณบุรี

ราชบุรี-สุพรรณบุรี คือส่วนผสมอันลงตัวระหว่างความเป็นพื้นบ้านและการนำเสนองานศิลปะอย่างสร้างสรรค์ ทั่วทั้งเมืองจึงมี บรรยากาศน่ารัก สบาย ๆ ขณะเดียวกันก็ยังคงกลิ่นอายวิถีดั้งเดิมในหลายแง่มุม นี่จึงเป็นเสน่ห์ของ ๒ เมืองเล็กที่ทำให้เราอิ่มใจ ทุกครั้งเมื่อได้ไป