ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์

Year: 2558 7

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ ที่นอกเหนือจากความเข้าใจว่าเป็นเมืองผ่านหน้าด่านสู่ภาคเหนือตอนบน ที่ปัจจุบันมีเทศกาลเชิดสิงโตตรุษจีนที่ยิ่งใหญ่ จังหวัดนี้มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวัด อุท

นครสวรรค์หรือ เมืองปากน้ำโพ หรือในอดีตชื่อ เมืองชอนตะวัน เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของประเทศไทย คาบเกี่ยวระหว่างภาคเหนือกับภาคกลาง เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่บริเวณปากน้ำโพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของ บึงบอระเพ็ด ซึ่งเป็นบึงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนโบราณ มีบทบาทและความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการค้าทางน้ำมาตั้งแต่อดีต จึงเป็นแหล่งวัฒนธรรมเก่าแก่ ทั้งด้านโบราณสถาน ศิลปวัตถุ  ศิลปหัตถกรรม ประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน และการละเล่นพื้นบ้าน 

 

บึงบอระเพ็ด

 

Related articles View All
Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดราชบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆที่โดดเด่นในจังหวัดและไม่ควรพลาดเช่น ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ดูฝูงค้างคาวร้อยล้าน บ่อพุน้ำร้อนโป่ง อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ฟาร์มแกะสวนผึ้ง บ้านหอมเทียน

Card image cap

33 ทรีตเม้นต้องห้ามพลาด

หากมองลึกลงไปในความเป็นไทย อาจพอตอบได้ว่าคนไทยยิ้มเก่งเพราะเกิดและโตในวิถีที่เอื้อให้มีความสุขที่ดี จึงส่งผลให้เป็นคนอารมณ์ดีและมีสุขภาพดีอยู่เป็นนิจ วิถีชีวิตเรียบง่ายแบบไทยๆ ที่แอบอิงอยู่กับธรรมชาติอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เองที่เป็นโอสถทิพย์ขนานเ

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย เป็นอีกจังหวัดที่เรียกได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวสาธยายไม่หมดภายในหนึ่งหน้า และแยกไม่ออกว่าเด่นในเรื่องทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมมากกว่ากัน เพราะฉะนั้นเชียงรายคือคำ

Card image cap

Relaxing Mae Hong Son (EN)

Close your eyes, take a deep breath, relax yourself in the midst of nature in Mae Hong Son.