ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดน่าน

Year: 2558 36

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ที่ผ่านการคัดสรรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ชมเมืองเก่าที่มีชีวิตที่ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันโดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติ

น่าน กระซิบรักเสมอดาวเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด ที่ผ่านการคัดสรรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะเมืองที่อาจไม่เป็นที่รู้จักมากนักหรือถูกมองข้าม แต่แท้จริงแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจไม่แพ้เมืองใหญ่อื่นๆ จังหวัดน่านแม้จะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกด้วย

 

ดอยเสมอดาว อยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีลักษณะเป็นลานกว้างตามสันเขา มีความสูง ๘๐๐ เมตรจากระดับทะเลปานกลาง เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นยอดผาชู้และแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านหุบเขาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังเป็นจุดชมทะเลหมอกเวลาเช้า ชมดาวเวลากลางคืน ชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก

 

 

กระซิบรักบันลือโลก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปู่ม่านย่าม่าน ในวัดภูมินทร์ ผลงานของหนานบัวผัน นับเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่าน

 

 

ต้นชมพูภูคา เป็นพันธุ์ไม้หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ พบในเขตอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ช่วงเวลาสำหรับการชมคือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 

 

Related articles View All
Card image cap

ท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ

จากผืนน้ำ จดผืนฟ้า จากผืนดิน จดผืนทราย ไม่มีแห่งหนใดในผืนแผ่นดินไทยที่ไม่มีรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นต่า

Card image cap

แกรนด์แคนยอน จังหวัดราชบุรี

Unseen สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ “แกรนด์แคนยอน อ. จอมบึง” แลนด์มาร์กใหม่ จังหวัดราชบุรี

Card image cap

100 Unforgettable Adventure Experiences in Thailand

World travel trends affect tourists behavior. They are becoming more environmental conscious. Although countries fiercely compete to maintain their tourist share, a good balance in order to preserve the nature can not be overlooked. Rich nature has been a

Card image cap

ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดปทุมธานี

เป็นหนึ่งในหนังสือชุดภาคกลางและภาคตะวันออก ที่ให้ทุกคำตอบของการเดินทางสู่จังหวัดปทุมธานี แม้ปทุมธานีจะจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร แต่ใครจะรู้บ้างว่าปทุมธานีมีของดีให้เที่ยวชมมากกว่าที่หลายคนคิด ทั้งวัด หมู่บ้านวัฒนธรรม การละเล่นของชุมชนโบราณ เล่มนี่จะท