ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดพะเยา

Year: 2558 37

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา พื้นที่ทางวัฒนธรรมของอดีตแผ่นดินล้านนาในอดีต ซึ่งดูปูมหลังก็พอจะคาดเดาได้ว่าพะเยาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่คนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมล้านนา รวมถึงวัฒนธรรมแบบชาวไทยภูเขาจะได้เก็บเกี่ยวความปร

พะเยาเป็นจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก มีความสัมพันธ์กับเชียงรายในแง่ของสำเนียงภาษาและวัฒนธรรม เหมือนบ้านพี่เมืองน้อง เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองภูกามยาว หรือ พยาว เป็นชื่อของเมืองโบราณเก่าแก่ในอาณาจักรล้านนา จังหวัดพะเยา มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น ทั้งในรูปโบราณสถาน โบราณวัตถุ งานศิลปหัตกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันน่าสนใจแห่งหนึ่งของประเทศไทย รวมถึงเป็นแหล่งที่ตั้งของกว๊านพะเยา โดย “กว๊าน”เป็นภาษาถิ่นเหนือใช้เฉพาะจังหวัดพะเยา หมายถึง บริเวณที่มีน้ำลึกหรือน้ำวน กว๊านพะเยาเป็นบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของประเทศ ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยา และมีประเพณีสำคัญคือ งานประเพณีแข่งเรือยาวที่กว๊านพะเยา 

 

Related articles View All
Card image cap

Tourism for All

Tourism For All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล มิใช่เป็นเพียงการจัดการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการ หรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย หากเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นจากการยอมรับในสิทธิขั้นพื้นฐาน นั่นคือความเท่าเทียม และความเชื่อมั่นว่าโอกาสในการออกเดินทางท่องเที่ยวเ

Card image cap

เส้นทางจักรยาน 12 เมืองต้องห้าม ปั่นรถถีบผ่อเมืองรถม้า

ลำปางเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ ปี ร่องรอยอารยธรรมโบราณหยั่งลึกลงในแผ่นดิน แม้ผ่านร้อนหนาวแห่งยุคสมัย ผู้คนก็ยังสืบทอดกันมาอย่างเข้มข้น ลำปางจึงเป็น “เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา”และก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่า การละเลียดชมเมืองอย่างช้า ๆ ด้วย

Card image cap

APPEAR Booklet Intro+Map

     Welcome to Bangkok! We are proud to invite you to explore six hidden gem communities of the APPEAR project.
     Several urban communities in Bangkok have the potential to become unique travel destinations, but they are struggling to maintain the

Card image cap

Sensational Satun

Many people have fallen in love with a small and cozy province in the South of Thailand: Satun. With its abundance of natural forests and mountains, as well as a splash of islands in the emerald green Andaman Sea. There are many interesting things waiting