ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย ชุดภาคเหนือ จังหวัดพิจิตร

Year: 2558 43

PLAY
PDF (TH)
เป็นหนึ่งในหนังสือชุดเที่ยวภาคเหนือ ที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าเป็นเมืองชาละวัน นอกจากถ้ำชาละวัน ก็ยังมีบึงสีไฟแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญแห

พิจิตรหรือที่รู้จักกันในชื่อ เมืองพญาชาละวัน ซึ่งมีที่มาจากนิทานเรื่อง ไกรทอง บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อยู่ทางภาคเหนือตอนล่างระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร เป็นเมืองเก่าบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจึงมีมรดกทางวัฒนธรรมให้เห็นอยู่มากมาย ทั้งในรูปของโบราณวัตถุและโบราณสถาน 

 

 

สถาปัตยกรรมจังหวัดพิจิตรมีโบราณสถานปรากฏอยู่หลายแห่ง ที่โดดเด่นสุดคือ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร ซึ่งยังคงสภาพร่องรอยอารยธรรมของจังหวัดพิจิตรเอาไว้อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะวัดมหาธาตุที่เป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐ ขุดพบสิ่งก่อสร้าง ๒ ยุค สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีศาสนสถานอีกหลายแห่งที่มีสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัยและอยุธยา เช่น วัดนครชุมที่สร้างในสมัยอยุธยา เจดีย์แบบลังกาทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองที่วัดเขารูปช้าง เป็นศิลปะสมัยอยุธยา หรือวัดโพธิ์ประทับช้าง โบราณสถานศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

 

Related articles View All
Card image cap

ชวนเธอไปชมดาว ณ มอหินขาว ชัยภูมิ

ชวนเธอไปชมดาว ณ มอหินขาว ชัยภูมิ

Card image cap

Southern Legacy ค้นพบสมบัติแห่งภาคใต้ ในตรังและสงขลา

นอกจากทะเลแดนใต้ เสน่ห์น่าหลงใหลของปลายด้ามขวานแฝงอยู่รอบตัว ในประวัติศาสตร์ลึกล้ำศิลปวัฒนธรรมงดงาม สถาปัตยกรรมเก่าแก่ อาหารการกินที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์ และมิตรภาพชาวใต้ที่จริงใจเสมอต้นเสมอปลาย

Card image cap

ผ้าไทยสี่ภาค

ผ้าไหมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่มีการถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้น ผ้าไหมก็เป็นที่รู้จักกันในวงแคบๆ ของชุมชนที่ผลิตกันเอง ใช้กันเองเฉพาะในแต่ละกลุ่ม มิได้ขยายออกสู่สังคมอันกว้างไกล

Card image cap

เส้นทางย้อนอดีตเชียงแสน

เวียงเก่าเมืองโบราณเชียงแสน อดีตศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาในยุคแรกๆ มีเส้นทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เราจะเห็นร่องรอยได้จากวัดเก่าๆ อายุหลายร้อยปีตลอดเส้นทาง ในช่วงที่อากาศดีๆ อย่างนี้เราไปปั่นจักรยานศึกษาอดีตเมืองหิรัญนครเงินยาง อย่างช้าๆ กันดีกว่า กับเส้นท

Card image cap

กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน

ชุมชนบ้านปงห้วยลาน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น หมู่บ้านหัตถกรรมกระดาษสาบ้านต้นเปา หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง และน้ำพุร้อนสันกำแพง