เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน

The story of wellness city @ Mae Hong Son

รายละเอียด

Details

เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน เมืองรอง "เที่ยวอย่างสุขใจ...น้อมนำมงคลสู่ชีวิต
ไม่ว่าจะไปที่ไหน การได้แวะไปไหว้พระทำบุญ ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางชาวไทยพุทธที่สร้างความสุขใจได้ไม่น้อย แม่ฮ่องสอนมีมงคลสถานหลายแห่งที่น่าไปเยือนที้งพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำ-จองกลาง วัดแฝดคู่เมืองและสะพานซูตองเป้ ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง"

 

No matter where to go, paying homage to the monks can be considered as an activity that Thai Buddhists always do when travel. Mae Hong Son has many religious places to visit such as Phra That Doi Kong Mu, Wat Phra Non, Wat Chong Kham - Chong Klang, Wat Fad Ku Mueang and Su Tong Pe Bridge.

ที่อยู่

Address

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานแม่ฮ่องสอน)

โทร : 053-612-982-3
อีเมล์ : tatmsh@tat.or.th
เว็บไซต์
Website
: www.tourismthailand.org/maehongson

ที่น่าสนใจ

Interesting

คาเฟ่ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
Cafe' Doitung

พระตำหนักดอยตุง ถนน : รอบเวียง เมืองเชียงราย

Road : รอบเวียง เมืองเชียงราย

ร้านสวนอาหารบ้านฝ้าย
Ban Fai Restaurant

57/6 ถนน : ยันตรกิจโกศล เวียงทอง สูงเม่น

57/6 Road : Yantrakitkosol เวียงทอง สูงเม่น

ร้านผาลาดตะวันรอน
Palaad Tawonron Restaurant

100 ถนน : สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่

100 Road : Suthep สุเทพ เมืองเชียงใหม่

หยาดดา ชิมก่อนปรุง
Yadda

ถนน : ม่วงกลวง กะเปอร์

Road : ม่วงกลวง กะเปอร์