อิ่มแปล้แต้ ๆ เน้อ

Im Prae Tae Tae Nue

รายละเอียด

Details

อิ่มแปล้แต้ๆ เน้อ
ในยุคที่เงินและวัตถุสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด การดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาเพียงองค์ประกอบรอบกายที่สรรหามาได้จากธรรมชาติ คือความสุขที่แม้เรียบง่ายแต่กลับเป็นอิสระและยั่งยืนที่สุดแล้ว พื้ชผักผลไม้ สมุนไพรที่เก็บเกี่ยวผลได้ตลอดปีอย่งไม้ต้องซื้อ  หาเนื้อสัตว์เล็กใหญ่ที่ได้มาจากฟาร์มส่วนตัว ทำให้แต่ละม้ออาหารเต็มไปด้วยรสชาติสดใหม่แห่งฤดูกาล และปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนเพราะตรวจสอบที่มาได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์

เมนูแนะนำ :
Recommended Menu :

โทร : 081-691-5962

ที่น่าสนใจ

Interesting

สินโอชา
Sinocha Bakery

25/25 ถนน : สถานี ทับเที่ยง เมืองตรัง

Road : ทับเที่ยง เมืองตรัง

ตลาดน้ำวัดลำพญา

ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130

บ้านหนองบัว
Ban Nong Bua

หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ของฝากบ้านแม่บุญมี
New Post

58/4 หมู่ 3 ถนน : ฉะเชิงเทรา-บางปะกง บางกรูด บ้านโพธิ์

Road : บางกรูด บ้านโพธิ์