ของดีประเทศไทย อาหารและผลไม้

Thailand’s foods and fruits

รายละเอียด

Details

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทย จึงไม่แปลกที่เมืองไทยจะเป็นแห่งอาหาร และแหล่งวัตถุดิบสำคัญของโลก แทบทุกจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ชุมชน ต่างก็มี "ของดี..ของอร่อย" ทั่วฟ้าเมืองไทย โดยเฉพาะอาหารและผลไม้ เช่นเดียวกับที่อาหารไทยของเราได้รับความนิยมและโด่งดังไปทั่วโลก วัตถุดิบและผลผลิตด้านอาหารของไทยก็กำลังได้รับความสนใจ และเป็นที่นิยมไม้แพ้กัน 

เมนูแนะนำ :
Recommended Menu :

ที่อยู่

Address

"ตลาดสดเทศบาลแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม"

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านเวียงกาหลง

หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

ไก่ย่างจักราช
KAI YANG CHAKKARAT RESTAURANT

1/2 หมู่10 ถนน : คลองหนึ่ง คลองหลวง

Road : คลองหนึ่ง คลองหลวง

ทุเรียนนิ้วทอง (เยาวราช)
Bua Loy GoldFinger Durian

422 ถนน : เยาวราช สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

Road : สัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์

ชุมชนเชียงคาน
ชุมชนเชียงคาน

ศูนย์กลางชุมชนตั้งอยู่ที่สองฝั่งถนน ศรีเชียงคาน ริมแม่นํ้าโขง ในตัวอำเภอเชียงคาน

ศูนย์กลางชุมชนตั้งอยู่ที่สองฝั่งถนน ศรีเชียงคาน ริมแม่นํ้าโขง ในตัวอำเภอเชียงคาน