เจ้พรปูไข่ ชุมพร

Jay Porn Seafood

เมนูแนะนำ : หมึกไข่นึ่งมะนาว, ปูนิ่มทอดกระเทียม, แกงส้มปูดำยอดมะพร้าวอ่อน, ยำหอยนางรม
Recommended Menu :

ที่อยู่

Address

11/3 ถนน : สะพลี ปะทิว
Road : สะพลี ปะทิว

โทร : 087-474-3669
เว็บไซต์
Website
: www.facebook.com/pages/เจ้พร-ปูไข่/389951381048114

ที่น่าสนใจ

Interesting

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
Nong Hoi Royal Project Development Center

65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Nong Hoi Kao Village, Pong Yaeng, Mae Rim, Chiang Mai 50180 Thailand

บ้านหนองจิก

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

ตลาดคลองสวน 100 ปี

ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ริมคลองประเวศน์บุรีรมย์ ตำบลคลองสวน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา