เพลินใจกับสวนผลไม้

Enjoy the fruit orchard

รายละเอียด

Details

เส้นทางท่องสวนผลไม้อย่างอิ่มใจ ต้องไปจันทบุรี
ภูมิภาคตะวันออกของเราผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้  ซึ่งปัจจุบันสวนผลไม้แต่ละแหล่งมักให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับนักท่องเที่ยว

Enjoy the fruit orchard at Chanthaburi

Our eastern region produces fruit to market throughout the year because most people are engaged in agriculture especially the fruit orchard. At present, fruit orchard is also related in agricultural tourism providing knowledge and creating new experiences for tourists

ที่อยู่

Address

"สวนสุภัทราแลนด์ ม. 10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120"

โทร : 038-892-048-9, 089-936-5933

ที่น่าสนใจ

Interesting

ย่านการค้าบ้านถวาย

บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ข้าวซอยนิมมาน
Kaosoy Nimman

137 ถนน : นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 สุเทพ เมืองเชียงใหม่

Road : สุเทพ เมืองเชียงใหม่

ครัวคุณเล็ก
KUAKHUNLEK

29/9-10 ถนน : ขื่อนา กันตัง กันตัง

Road : กันตัง กันตัง