เพลินใจกับสวนผลไม้

Enjoy the fruit orchard

เส้นทางท่องสวนผลไม้อย่างอิ่มใจ ต้องไปจันทบุรี
ภูมิภาคตะวันออกของเราผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้  ซึ่งปัจจุบันสวนผลไม้แต่ละแหล่งมักให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับนักท่องเที่ยว

Enjoy the fruit orchard at Chanthaburi

Our eastern region produces fruit to market throughout the year because most people are engaged in agriculture especially the fruit orchard. At present, fruit orchard is also related in agricultural tourism providing knowledge and creating new experiences for tourists

ที่อยู่

Address

"สวนสุภัทราแลนด์ ม. 10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120"

โทร : 038-892-048-9, 089-936-5933

ที่น่าสนใจ

Interesting

พิสมัย
Pisamai

230 ตลาดท่าเตียน ถนน : มหาราช พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

Road : พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากราย นครสวรรค์
New Post

29/27 ซอย ลาดปลาเค้า ถนน : ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

Road : ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

ต้นน้ำริเวอร์วิว
Tonnam Riverview

26/7 หมู่ 6 ถนน : บ้านเลน บางปะอิน

Road : บ้านเลน บางปะอิน

รวยกุ้งเผา
Ruai Kung Phao Restaurant

74 หมู่ 2 ถนน : ไม้ตรา บางไทร

Road : ไม้ตรา บางไทร