ร้านกาแล

Kalae Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : เป็ดซอสมะขาม แสร้งว่ากุ้งปลาดุกฟู
Recommended Menu : Kalae's Chicken, Pomelo spicy salad, Pork Spare Ribs Barbecue, Nam Prik Num, local Appetizer, Red Tilapia Fish with herb

ที่อยู่

Address

65 หมู่ที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถนน : สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่
65 Moo 1, Highland Research and Development Institute (Public Organization) Road : Suthep สุเทพ เมืองเชียงใหม่

โทร : 053-328-455 080-497-7979
อีเมล์ : nutty301@hotmail.com
เว็บไซต์
Website
: www.facebook.com/JaiPen9byGalae/

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านดงบัง
บ้านดงบัง

หมู่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี

หมู่ 6 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองฯ จ.ปราจีนบุรี

บ้านผาหมอน
Ban Pha Mon

บ้านผาหมอน หมู่ 8 ต.บ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

บ้านผาหมอน หมู่ 8 ต.บ้านหลวงอ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทุเรียนนายยุทธ
ํYut Durian

ถนน : ศรีวรา วังทองหลาง เขตวังทองหลาง

Road : วังทองหลาง เขตวังทองหลาง

บ้านปะอาว
บ้านปะอาว

บ้านปะอาว หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี

บ้านปะอาว หมู่ 5 ต.ปะอาว อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี