ร้านผัดไทย 5 รส ท่าแพ

Pad Thai Ha Rod Thapae

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : ผัดไทย
Recommended Menu : Pad Tai

ที่อยู่

Address

162/7 ถนน : ช้างม่อย ซอย 3 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่
162/7 Road : Chang Moi Soi 3 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่

โทร : 053-234-636

ที่น่าสนใจ

Interesting

ไก่ทอง
Golden Chicken

164/13-15 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนน : แจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด

Road : บางพูด ปากเกร็ด

ชุมชนศรีประจันต์
ชุมชนศรีประจันต์

พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถานป.อ. ปยุตฺโต เลขที่ 49 ตลาดศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์ชาติภูมิสถานป.อ. ปยุตฺโต เลขที่ 49 ตลาดศรีประจันต์ ต.ศรีประจันต์อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

รัชชาฟาร์ม
Ratcha Farm

256/23, ซอย มิตรภาพ 1 ถนน : บางนอน เมืองระนอง

Road : บางนอน เมืองระนอง