ร้านวนิดา รสวิเศษ

Wanida Rosewises Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : ไก่ย่างเขาสวนกวาง
Recommended Menu : Khao Suan Kwang grilled chicken

ที่อยู่

Address

177 ถนน : มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น
177 Road : Mittraphap ศิลา เมืองขอนแก่น

โทร : 043-225-004
เว็บไซต์
Website
: www.facebook.com/wanidarosewises

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านค่ายรวมมิตร

หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

มิสเตอร์ชาญ & มิส พอลลีน
MR.CHAN & MISS PAULINE

ถนน : หนองควาย หางดง

Road : หนองควาย หางดง

บ้านบาตร
บ้านบาตร

ซอยบ้านบาตรอยู่ใกล้สี่แยกเมรุปูน ถนนบำ รุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ซอยบ้านบาตรอยู่ใกล้สี่แยกเมรุปูน ถนนบำ รุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ร้านอาหารคนทีริมน้ำ
Khonthi Rim Nam Restaurant

24 หมู่ 6 ถนน : บางคนที บางคนที

Road : บางคนที บางคนที