ร้านวนิดา รสวิเศษ

Wanida Rosewises Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : ไก่ย่างเขาสวนกวาง
Recommended Menu : Khao Suan Kwang grilled chicken

ที่อยู่

Address

177 ถนน : มิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น
177 Road : Mittraphap ศิลา เมืองขอนแก่น

โทร : 043-225-004
เว็บไซต์
Website
: www.facebook.com/wanidarosewises

ที่น่าสนใจ

Interesting

ลอดช่องวัดเจษฯ
Lod Chong Wat Jed

189/1 เจษฎาวิถี มหาชัย ถนน : มหาชัย เมืองสมุทรสาคร

Road : มหาชัย เมืองสมุทรสาคร

ร้านเอสโซ่
ESSO RESTAURANT

101/5 หมู่ 1 ถนน : เพชรเกษม บางริ้น เมืองระนอง

Road : บางริ้น เมืองระนอง

ร้านลาบเมืองเล็น
Larb Mueang Len Restaurant

25/2 ถนน : นะโม ในเวียง เมืองน่าน

25/2 Road : Namo ในเวียง เมืองน่าน