ร้านโต้งปลาเผา

Tong Plapao Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : ปลาเผา
Recommended Menu : Grilled Fish

ที่อยู่

Address

95 ถนน : ศรีนวล ในเมือง เมืองขอนแก่น
95 Road : Sri nuan ในเมือง เมืองขอนแก่น

โทร : 085-014-4140
เว็บไซต์
Website
: www.facebook.com/โต้งปลาเผาขอนแก่น-293408370828188

ที่น่าสนใจ

Interesting

ย่านการค้าบ้านถวาย

บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ย่านเมืองเก่าสุไหงอุเป

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

แม่กิมไล้
Mae kimlai

122 ถนน : เพชรเกษม ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี

Road : ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี