ร้านกัลปพฤกษ์

Kallapapreuk Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : โรตีแกงเนื้อ เค็กช็อกโกแลตหน้านิ่ม
Recommended Menu : Roti Beef Curry, Chocolate cake

ที่อยู่

Address

27 ซอยประมวล ถนน : สีลม บางรัก เขตบางรัก
27 Soi Pramuan Road : Silom บางรัก เขตบางรัก

โทร : 099-198-2519
เว็บไซต์
Website
: www.kalpapruekrestaurant.com

ที่น่าสนใจ

Interesting

จุฑามาศ
CHUTHAMAT

136/3 หมู่ 1 ถนน : ท่าทราย เมืองนครนายก

Road : ท่าทราย เมืองนครนายก

กุนเชียง 5 ดาว
Kuncheing 5 Star

414/1-6 ถนน : ธนสาร ในเมือง เมืองสุรินทร์

Road : ในเมือง เมืองสุรินทร์

ห้องอาหารกุยบุรี
Kuiburi Restaurant

18/3 หมู่ 5 ถนน : บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์

Road : บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์