ร้านสุพรรณิการ์

Supanniga Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : หนุมานคลุกฝุ่น ยำเนื้อลาย
Recommended Menu : popped rice ball, spaicy Jarret Salad

ที่อยู่

Address

160/11 ซอยสุขุมวิท 55 (ระหว่างซอย 6-8) ถนน : สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
160/11 Sukhumvit 55 (between soi 6-8) Road : Sukhumvit คลองตันเหนือ เขตวัฒนา

โทร : 02-714-7508 081-861-2283
เว็บไซต์
Website
: www.supannigaeatingroom.com

ที่น่าสนใจ

Interesting

ดม คาเฟ่
Dom cafe'

โครงการ Think Park ถนน : นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่

Road : สุเทพ เมืองเชียงใหม่

บ้านทุ่งหยีเพ็ง
บ้านทุ่งหยีเพ็ง

บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ 4 ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

บ้านทุ่งหยีเพ็ง หมู่ 4 ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เฮียงเฮียง
Heang Heang

250 ธนสาร ถนน : ในเมือง เมืองสุรินทร์

Road : ในเมือง เมืองสุรินทร์

แดงอาหารทะเล(เจ้าเก่า)
Deang Seafood

152 หมู่ 1 ถนน : บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม

Road : บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม