ร้านสุพรรณิการ์

Supanniga Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : หนุมานคลุกฝุ่น ยำเนื้อลาย
Recommended Menu : popped rice ball, spaicy Jarret Salad

ที่อยู่

Address

160/11 ซอยสุขุมวิท 55 (ระหว่างซอย 6-8) ถนน : สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
160/11 Sukhumvit 55 (between soi 6-8) Road : Sukhumvit คลองตันเหนือ เขตวัฒนา

โทร : 02-714-7508 081-861-2283
เว็บไซต์
Website
: www.supannigaeatingroom.com

ที่น่าสนใจ

Interesting

ระนองไฮด์อเวย์
Ranong Hideaway Restaurant

323/7 ถนน : เรืองราษฎร์ เขานิเวศน์ เมืองระนอง

Road : เขานิเวศน์ เมืองระนอง

ร้านไส้อั่วคุณย่า
Sai Ua Khun Ya Restaurant

อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานน่าน ถนน : วรนคร ในเวียง เมืองน่าน

New Passenger Terminal, Nan Airport Road : Wora nakhon ในเวียง เมืองน่าน

ร้านภรณี
Bharani Restaurant

96/14 สุขุมวิท 23 ถนน : สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

96/14 Sukhumvit 23 Road : Sukhumvit คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

เคป๊อป ต๊อกป๊อกกี้
K-POP TTEOKBOKKI CHIANGMAI

99/58 หมู่1 ถนน : ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่

Road : ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่