ร้าน S&P

S&P Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : ซีซาร์สลัด ข้าวกะเพราหมูเปรี้ยวหวาน
Recommended Menu : Caesar Salad, Rice topped with stir-fried pork and basil, Sweet and sour sauce fried with pork

ที่อยู่

Address

457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนน : สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
457-457/6 Sukhumvit 55 Road : Sukhumvit คลองตันเหนือ เขตวัฒนา

โทร : 02-185-1271
เว็บไซต์
Website
: www.snpfood.com

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านนกขะบา

หมู่ 4 ตำบบเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

หมู่ 4 ตำบบเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ไก่ย่างบางตาลผู้ใหญ่วร (ลูกชายผู้ใหญ่วร)
New Post

326/1 ถนน : ฉิมพลี ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

Road : ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

ตลาดอ่างศิลา

อำเภออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 20000

อำเภออ่างศิลา จังหวัดชลบุรี 20000

ร้านฟาร์มเฮ้าส์
FarmHouse Ranong

ถนน : บางนอน เมืองระนอง

Road : บางนอน เมืองระนอง