ร้าน S&P

S&P Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : ซีซาร์สลัด ข้าวกะเพราหมูเปรี้ยวหวาน
Recommended Menu : Caesar Salad, Rice topped with stir-fried pork and basil, Sweet and sour sauce fried with pork

ที่อยู่

Address

457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนน : สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
457-457/6 Sukhumvit 55 Road : Sukhumvit คลองตันเหนือ เขตวัฒนา

โทร : 02-185-1271
เว็บไซต์
Website
: www.snpfood.com

ที่น่าสนใจ

Interesting

ร้านจ่าต๋อย
Ja Toi Restaurant

ถนน : สุขุมวิท บางละมุง บางละมุง

Road : Sukhumvit บางละมุง บางละมุง

ข้าวซอยนมสดสายน้ำผึ้ง
Khao Soi Nom Sod Nam Pueng Restaurant

1/2 ถนน : จามเทวี ในเมือง เมืองลำพูน

1/2 Road : Chamdhevi ในเมือง เมืองลำพูน

ตั้งเซ่งจั้ว สาขาที่ 1
tang seng jua

40 ถนน : บางคล้า-แปลงยาว บางคล้า บางคล้า

Road : บางคล้า บางคล้า

ของฝากบ้านแม่บุญมี
New Post

58/4 หมู่ 3 ถนน : ฉะเชิงเทรา-บางปะกง บางกรูด บ้านโพธิ์

Road : บางกรูด บ้านโพธิ์