ร้านสีฟ้า

Seefah Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : อีหมี่ ปอเปี๊ยะสด ข้าวหน้าไก่ราชวงศ์
Recommended Menu : Fried Chinese noodle, Thai Fresh Spring Rolls, Chicken with sauce over rice

ที่อยู่

Address

2 ซอยพหลโยธิน 37 ถนน : พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร
2 Phahonyothin 37 Road : Phahonyothin ลาดยาว เขตจตุจักร

โทร : 02-513-7875-6 081-562-1566
เว็บไซต์
Website
: http://seefah.com

ที่น่าสนใจ

Interesting

ร้านโกแบงค์แซ่บอีสาน
Ko Bank Sab E-San Restaurant

ถนน : ดำรงภูเก็ต ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต

Road : Damrong Phuket ตลาดเหนือ เมืองภูเก็ต

บ้านกู่กาสิงห์น้อย

หมู่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

หมู่ 2 ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

ร้านสวนอาหารบ้านฝ้าย
Ban Fai Restaurant

57/6 ถนน : ยันตรกิจโกศล เวียงทอง สูงเม่น

57/6 Road : Yantrakitkosol เวียงทอง สูงเม่น