ร้านผัดไทยทิพย์สมัย

Pad Thai Thip Samai Restaurant

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : ผัดไทยกุ้งสดห่อไข่
Recommended Menu : Fried Thai Noodle with Shrimp Wrapped in Egg

ที่อยู่

Address

313 ถนน : มหาไชย สำราญราษฎร์ เขตพระนคร
313 Road : Mahachai สำราญราษฎร์ เขตพระนคร

โทร : 02-226-6666 081-830-6666
เว็บไซต์
Website
: http://thipsamai.com/

ที่น่าสนใจ

Interesting

ร้านกอบโภชนา
Kop Phochana

58/2 หมู่ 7 ถนน : ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง

Road : ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง

ไก่ย่างเขาสวนกวาง
Kaiyang Kaosuankwang

318/5 ถนน : ลาดกะบัง ลาดยาว เขตจตุจักร

Road : ลาดยาว เขตจตุจักร

บ้านแซว
Ban Saew

บ้านแซว หมู่ 1 ต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย

บ้านแซว หมู่ 1 ต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย