ร้านครัวกระแต

Ka Tae Kitchen

รายละเอียด

Details

เมนูแนะนำ : กุ้งแม่น้ำทอดเกลือ หลดบัวผัดกุ้ง
Recommended Menu : River prawn fried with salt, Lotus root fried with shrimp

ที่อยู่

Address

226 ระหว่างซอยประดิพัทธ์ 18-20 ถนน : ประดิพัทธ์ สามเสนใน เขตพญาไท
226 between Pradiphat 18-20 Road : Pradiphat สามเสนใน เขตพญาไท

โทร : 02-270-0816
เว็บไซต์
Website
: www.facebook.com/ร้านอาหาร-ครัวกระแต-207669652609245

ที่น่าสนใจ

Interesting

ย่านการค้าถนนมหาราช ซอย 8

ถนนมหาราช อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

ถนนมหาราช อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เกาะยาวน้อย
เกาะยาวน้อย

บ้านเกาะยาวน้อย หมู่ 1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

บ้านเกาะยาวน้อย หมู่ 1 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา

บ้านท่าดินแดง
บ้านท่าดินแดง

บ้านท่าดินแดง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

บ้านท่าดินแดง ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา