บ้านโพน

Ban Pon

หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  อยู่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่เป็นแหล่งทอผ้าไหมแพรวาอันมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง ซึ่งเดิมการทอผ้าไหมแพรวาเป็นเพียงวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยที่ทอใช้เป็นผ้าสไบเท่านั้น จนกระทั่งในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง ทรงทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแพรวา ทรงสนพระทัยและทรงให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผ้าไหมแพรวาที่ชาวบ้านทออยู่ให้สามารถใช้ตัดเสื้อได้ เป็นการอนุรักษ์ให้ผ้าไหมแพรวาได้รับการสืบสานต่อยอด พร้อมกันนี้พระองค์ทรงรับผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพอีกด้วย

Phrae Wa Silk Weaving Village, Ban Phon Subdistrict, Kham Muang District, Kalasin Province, is a village that is famous for Praewa silk. On November 29, 1977, Queen Sirikit (in the reign of King Rama IX) proceeded to visit the people at Kham Muang District and saw the Praewa silk. The queen was pleased and gave advice in order to promote the use of Praewa silk.

ที่อยู่

Address

หมู่ที่ 1-5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
หมู่ที่ 1-5 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

โทร : 08 7107 8109

ที่น่าสนใจ

Interesting

เวียดนามมีส แอนด์ มอร์
Vietnamese And More

99/9-11, ซอย ทางรถไฟสายเก่า ถนน : คลองตัน เขตคลองเตย

Road : คลองตัน เขตคลองเตย

ตรังหมูย่าง
Trang Barbeque

201/5 ถนน : ห้วยยอด ทับเที่ยง เมืองตรัง

Road : ทับเที่ยง เมืองตรัง

บ้านแซว
Ban Saew

บ้านแซว หมู่ 1 ต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย

บ้านแซว หมู่ 1 ต.บ้านแซวอ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ไนซ์คอฟฟี่
Nice Coffee

320/14 สี่แยกประปา ถนน : เขานิเวศน์ เมืองระนอง

Road : เขานิเวศน์ เมืองระนอง