บ้านเริงกะพง

Ban Roeng Kapong

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทางด้านหัตถกรรมทอผ้า ผลิตภัณฑ์ทอผ้าของที่นี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เป็นมีเชื้อสายของชาวอีสาน ทุกวันนี้คนในชุมชนก็ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งการทอของชาวอีสาน เป็นผ้าทอจากไหมที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ นอกนี้หมู่บ้านเริงกะพงยังอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านคลองมะนาว หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าทำให้การท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้งวิถีชีวิต ความงามของศิลปะต่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในคราวเดียวกัน

Is an OTOP village for weaving tourism. The weaving products here are recognized as excellent quality OTOP product. Villagers in this village are the descendants of Isaan people. Nowadays, people in the community still preserve the way of life, traditions, culture and weaving technique of Isaan people. Ban Roeng Kapong is also close to Khlong Manao village, Hmong hill tribe village and Udomsap village that tourists can visit.

ที่อยู่

Address

หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120

โทร : 0 5572 7031

ที่น่าสนใจ

Interesting

ชุมชนบางนํ้าผึ้ง
ชุมชนบางนํ้าผึ้ง

ตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเจ้า ห่างจากตลาดพระประแดง มาตามถนนเพชรหึงษ์ประมาณ 6 กม.

ตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเจ้า ห่างจากตลาดพระประแดง มาตามถนนเพชรหึงษ์ประมาณ 6 กม.

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี
ชุมชนรักษ์เขาบายศรี

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ชุมชนรักษ์เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

มองบลังค์ พาตีสเซอรี่ซ์
Mont Blanc Patisserie

ซอย 7 ถนน : นิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่

Road : สุเทพ เมืองเชียงใหม่

ร้านแซ่บวัน รัชดา
Zaap One Ratchada

ถนน : ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

Road : Ratchadapisek ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง