ตลาดย้อนยุคนครชุม

Nakhon Chum Retro Market

รายละเอียด

Details

ตลาดย้อนยุคนครชุม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยจำลอง บรรยากาศตลาดแบบย้อนยุคภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วย ชุดไทยนำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือ ร่วมสมัยวางจำหน่ายรวมถึงศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือใบตองหรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการ แต่งกายพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นลูกๆ หลานๆ ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อๆ กันไป

Nakhon Chum Retro Market is another famous tourist attraction of Nakhon Chum Subdistrict, Mueang District, Kamphaeng Phet Province. Merchants there dress in Thai dress and sell Nakhon Chum food as well as contemporary food. Apart from food, there are products such as bamboo basketry and banana leaf handicraft for sales.

ที่อยู่

Address

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ที่น่าสนใจ

Interesting

สวนอาหารนัดพบ
Nud Pob Restaurant

29 หมู่7 ถนน : พิบูลย์สงคราม สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี

Road : สวนใหญ่ เมืองนนทบุรี

No.39 คาเฟ่ เชียงใหม่
cafe NO. 39 Chiangmai

ถนน : สุเทพ เมืองเชียงใหม่

Road : สุเทพ เมืองเชียงใหม่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre

456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

แพกรุงเก่า
Pare krung kao

4/1 ถนน : อู่ทอง หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา

Road : หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา