ย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

Gem and Jewelry Market

ถนนอัญมณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นชื่อเรียกถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง แหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มีร้านซื้อขายพลอยดิบและพลอยเจียระไน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับพลอยเต็มสองฟากถนน จนถูกขนานนามว่า ถนนสายพลอย หรือ ถนนอัญมณี มีพลอยหลากหลายชนิดให้เลือก เปิดให้ท่องเที่ยวในวันศุกร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า ที่มานำเม็ดพลอยสวยๆ เนื้องามๆ มาเสนอขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ หรือบรรดานายหน้าพ่อค้าพลอย ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังสามารถชมการเจียระไนพลอย การโกลนพลอยได้อีกด้วย

Gem road, Mueang district, Chanthaburi Chantaburi province, is another name of Sri Chan road and Trok Krachang. This place is the biggest gemstone market in Chanthaburi province. Gem road is open on Fridays - Sundays from 09.00 hrs onwards. Apart from shopping for gemstone, you can see gem cutting and gem shaping demonstration from the merchants there as well.

ที่อยู่

Address

ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านสวาย
บ้านสวาย

บ้านสวาย หมู่ 1 ต.สวาย อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์

บ้านสวาย หมู่ 1 ต.สวาย อ.เมืองฯ จ.สุรินทร์

บ้านทองโบราณ
Baan Thong Boran

ตลาดน้ำอัมพวา ถนน : อัมพวา อัมพวา

Road : อัมพวา อัมพวา

เพลินใจกับสวนผลไม้
Enjoy the fruit orchard

"สวนสุภัทราแลนด์ ม. 10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120"