บ้านเกาะพิทักษ์

Ban Koh Pitak

รายละเอียด

Details

ด้วยศักยภาพของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของท้องทะเล และวิถีชีวิตที่ยังคงงดงามและเงียบสงบ บ้านเกาะพิทักษ์จึงเป็นสวรรค์ท่ามกลางธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจชมและศึกษาธรรมชาติ รวมถึงชีวิตชุมชน  หมู่บ้านติดกับทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ในอำเภอหลังหลังสวน ชาวบ้านมีการจัดการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งโฮมเสตย์ และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น พายเรือ ดำน้ำขมปะการัง ไดหมึก และการชมวิว เดินชมธรรมชาติรอบเกาะ

With abundant nature, beautiful sea and the way of life, Ban Koh Pitak is a natural paradise for those who are interested in watching or studying nature including community way of life. Villagers have managed the area for tourism such as homestay service, boating, scuba diving and sightseeing

ที่อยู่

Address

บริเวณอ่าวท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำหลังหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150
บริเวณอ่าวท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำหลังหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150

โทร : 08 1093 1443

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านฮวก

หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

หมู่ 3,12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

ร้านอาหารหลบมุม
Lob Mum

335 หมู่1 ถนน : คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์

Road : คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์

บ้านหนองขาว

บ้านหนองขาว ตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

บ้านหนองขาว ตำบลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เชียงใหม่ไนท์บาซาร์

ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่