บ้านน้ำเชี่ยว

Ban Nam Chiao

รายละเอียด

Details

บ้านน้ำเชี่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบเชิงนิเวศ มีหอดูนก และชมทิวทัศน์ของป่าชายเลน เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันของคน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรมคือ ไทย จีน และอิสลาม และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นคือ การจักสานงอบ ที่สวยงามมีคุณภาพ จนได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม

Ban Nam Chiao is an ecotourism attraction that combines a variety of tourism activities. There are bird watching tower and mangrove forest to visit. It is a community that coexist with 2 religions and 3 cultures: Thai, Chinese and Islam. A community product is handmade farmer’s hat. It was being selected as OTOP product of Ban Nam Chiao.

ที่อยู่

Address

หมู่ที่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120
หมู่ที่ 1 ถนนตราด-แหลมงอบ ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 23120

โทร : 08 4892 5374, 08 9543 0470
เว็บไซต์
Website
: http://www.namchieo.com หรือ http://www.trat.go.th

ที่น่าสนใจ

Interesting

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่
Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre

456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

456 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ปูเป็นซีฟู้ด
Pupen Seafood

62 หมู่ 1 ถนน หาดจอมเทียน ถนน : นาจอมเทียน สัตหีบ

Road : นาจอมเทียน สัตหีบ

คาลามาโร เรสโต
Calamaro Resto

ถนน : อ่าวนาง เมืองกระบี่

Road : อ่าวนาง เมืองกระบี่

บ้านโคกโก่ง
บ้านโคกโก่ง

บ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

บ้านโคกโก่ง หมู่ 5 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์