บ้านโพธิ์ทอง

Ban Pho Thong

หากมาเที่ยวในจังหวัดตากแล้วรู้สึกปวดเมื่อย อยากผ่อนคลายและรับประสบการณ์การนวดคลายปวดเมื่อยสูตรบ้านโพธิ์ทอง ขอให้มาลองสักครั้ง เพราะความรู้ทางด้านการนวดของชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา แต่เดิมต่างก็ใช้เวลาในการสร้างความผ่อนคลายในครอบครัว ในชุมชน กระทั่งมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสินค้าโอทอป หรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชาวชุมชนจึงเห็นพ้องร่วมกันว่า การนวด คือการบริการที่โดดเด่นของชุมชนบ้านโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นอีกคือ ต้นไม้หยก ซึ่งผลิตจากวัสดุในชุมชน ใช้เป็นของตกแต่งบ้านโดยเชื่อกันว่าส่งเสริมความเป็นศิริมงคล

If you feel like having a massage, come and experience the massage Ban Pho Thong style. Ban Pho Thong massage is a local wisdom inherited among local people for a long time. Eventually, the massage has become the OTOP of Bang Pho Thong. Another notable product is a jade tree which is produced from materials in the community. A jade tree usually is used as a home decoration, believed to promote prosperity.

ที่อยู่

Address

ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ที่น่าสนใจ

Interesting

ตา-ต้อย คนระยอง
Ta-Toy Durian

แผงที่ 7/26 , 8/30 ตลาด อ.ต.ก. ถนน : กำแพงเพชร จตุจักร เขตจตุจักร

Road : จตุจักร เขตจตุจักร

บ้านบางน้ำผึ้ง

หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

หมู่ที่ 3 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ห้องอาหารกุยบุรี
Kuiburi Restaurant

18/3 หมู่ 5 ถนน : บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์

Road : บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์

ลี้หุยเฮียง
Li Hui Heng

2/1 หมู่ 2 ถนน : พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม

Road : พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม