ตลาดริมเมย

Rim Moei Market

รายละเอียด

Details

ตลาดริมเมยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า เป็นตลาดขนาดใหญ่ขายสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดท้ังของไทยและของพม่า รวมถึงสินค้านำเข้าจากประเทศจีน เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ อาหารทะเลแห้ง เห็ดหอม กระเพาะปลาแห้ง เสื้อผ้าชาวเขา ผ้าทอ เครื่องสำอางพม่า เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีขึ้นชื่อของแม่สอด และพม่าคือ พลอย หยก ทับทิม ฯลฯ ตลาดริมเมยเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทย ชาวพม่า และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Rim Moei Market, located along the Moei River at the foot of the Thai-Myanmar Friendship Bridge opposite the city of Myawaddy, the Union of Myanmar, is a large market selling various kinds of local products of Thailand and Myanmar including imported products from China such as wood carving, wooden furniture, dried seafood, shiitake mushroom, dried fish maw, hilltribe clothing, fabrics, Burmese cosmetics and electronic appliances.

ที่อยู่

Address

เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า บ้านท่าสายลวด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า บ้านท่าสายลวด ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านนครเนื่องเขต
บ้านนครเนื่องเขต

บ้านนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

บ้านนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

ยิ้มโภชนา ชุมพร
Yim Podchana

39/2 ถนน : ทุ่งคา เมืองชุมพร

Road : ทุ่งคา เมืองชุมพร

พิสมัย
Pisamai

230 ตลาดท่าเตียน ถนน : มหาราช พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

Road : พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

ฮิปโป บาร์ แอนด์ กริลล์
Hippo Bar And Grill

ถนน : หาดทรายรี เมืองชุมพร

Road : หาดทรายรี เมืองชุมพร