ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ

Doi Muser Local Market

ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ อยู่ที่สองฝั่งถนนริมทางหลวงหมายเลข 105 (สาย 12) สายตาก - แม่สอด บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 29 และ 36 สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาจากดอยมูเซอที่นำพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่าย เช่น ผักสด ผลไม้ต่างๆ และต้นไม้ เช่น ฟักชนิดต่างๆ ข้าวไร่ อะโวคาโด สตรอเบอรี่ แครอท พริก-กะเหรี่ยง และข้าวกล้องที่ชาวเขาปลูกและเก็บเองด้วยกรรมวิธี โบราณ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชาวเขาอย่างเสื้อผ้า เครื่องเงินและสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อีกด้วย ปัจจุบัน ตลาดชาวเขาดอยมูเซอมี 2 แห่งคือตลาดดอยมูเซอเก่าและตลาดดอยมูเซอใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจำหน่าย สินค้าเหมือนกัน แต่ตลาดเก่าจะมีความคึกคักมากกว่า แม้ว่าจะไม่ค่อยมีที่จอดรถเพราะอยู่ริมถนนก็ตาม ส่วนตลาดมูเซอใหม่จะตั้งอยู่ในอาคาร และมีที่จอดรถสะดวกกว่า หลังจากเพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด หากสนใจเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเขาดอยมูเซอ สามารถแวะชมพิพิธภัณฑ์มูเซอดำที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Doi Muser Local Market located along Highway No. 105 (line 12) Tak – Mae Sot, at Km 29 and 36. Experience the lifestyle of Thai hill tribes from Doi Muser that brings agricultural products and various products for sale such as fresh vegetables, fruits and plants such as avocado, strawberries, carrots, chili and brown rice grown by the hill tribes and collected by using ancient methods. Doi Muser hill tribe market has 2 locations: Old Doi Muser Market and New Doi Muser Market which generally sell same product but the old market is livelier.

ที่อยู่

Address

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านบากชุม

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

หมู่ที่ 1 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

ยายแพงไก่ย่าง
New Post

245/1 ถนน : เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง

Road : เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง

บ้านสันติคีรี

หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110

บ้านท่าเรือ
Ban Tha Ruea

หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180