บ้านท่าเรือ

Ban Tha Ruea

ใครที่ผ่านทางมาที่ บ้านท่าเรือ แล้วได้ยินเสียงพิณ เสียงแคน ก็อย่าได้แปลกใจ เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมุ่บ้านแห่งเสียงดนตรี คือมีทั้งการอนุรักษ์การขับร้อง และการเล่นมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ และสืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรียกได้ว่าแทบทุกบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีการทำเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็น แคน พิณ โหวต โปงลาง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์ มีการเปิดโรงเรียนหมอแคน ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ใครที่แวะเวียนมาสามารถหาซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานกลับไปเป็นของฝาก รวมถึงผ้าไหมทอลาย ก็เป็นภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณค่า

Anyone who comes through Ban Tha Ruea and hears the sound of harps and panpipes, do not surprise because this place is known as the village of music. Almost every house in this village make musical instruments, whether they are panpipes, harps or other Thai instruments. In addition, there is a local music school that teaches how to play these Thai instruments. The products you can find here are such as Thai instruments and woven silk.

ที่อยู่

Address

หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180

โทร : 08 1288 9062
เว็บไซต์
Website
: http://www.bantharua.com

ที่น่าสนใจ

Interesting

ร้านต้นหนุน
Tonnoon Restaurant

ถนน : บางริ้น เมืองระนอง

Road : บางริ้น เมืองระนอง

บ้านบางโรง

2/2 หมู่ที่ 3 ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

2/2 หมู่ที่ 3 ถนนป่าคลอก-เมืองใหม่ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110

เรือนแพประมง
RUEAN PHAE PRAMONG RESTAURANT

ถนน : สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี

Road : สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์
Wat Chan Royal Project Development Center

65 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

65 Suthep Road, Suthep Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai 50200