บ้านแหลมประทับ

Ban Laem Phra Tub

บ้านแหลมประทับได้ชื่อจากในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินครั้งเมื่อทรงยกทัพมาปราบหัวเมืองต่างๆ 5 หัวเมืองซึ่งรวมถึงหัวเมืองนครศรีธรรมราชที่ประกาศเป็นเมืองเอกราช พระองค์ทรงยกทัพมาทั้งทางบกและทางเรือโดยพระองค์และประทับพักแรมช่วงช่องเขาเตล็ด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า แหลมประทับจนปัจจุบัน ชุมชนนี้มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวเล นักท่องเที่ยวสามารถผ่อนคลายริมน้ำทะเลใส ชมทิวทัศน์ของอ่าวท้องเนียน เขาพับผ้า ซึ่งได้ชื่อจากการที่หินมีลักษณะซ้อนทับกันเป็นชั้น เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิดและโลมาสีชมพู เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นจากการพักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านแหลมประทับ สินค้าชื่อดัง กะปิแหลมประทับ ปลากรอบสามรส

Ban Laem Phra Tub got its named because the place once the residence of King Taksin the Great. This community has a culture, tradition and way of life related to the sea. Tourists can enjoy with the crystal clear water scenery of Ao Thong Nian. Famous products here are Laem Phra Tub shrimp paste and Pra Krob Sam Rod.

ที่อยู่

Address

หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมู่ที่ 5 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร : 08 9473 1114

ที่น่าสนใจ

Interesting

สวนเกษตรเปรมปรี
Prempree Garden

115 หมู่ 3(ใกล้วัดท่าแดง) ถนน : เกาะหวาย ปากพลี

Road : เกาะหวาย ปากพลี

ย่านการค้าบ้านถวาย

บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

ร้านป้าวันดา
Pa Wanda Restaurant

ถนน : ท่าหลวง ในเวียง เมืองน่าน

Road : Tha luang ในเวียง เมืองน่าน

ร้านสุดทางรัก
Suttangrak Pattaya

99 หมู่ที่ 1 ถนน : เลียบหาดจอมเทียน หนองปรือ บางละมุง

99 Moo 1 Road : Jomtien Beach หนองปรือ บางละมุง