บ้านจันเสน

Ban Chan Sen

รายละเอียด

Details

“จัน” แปลว่า ต้นจัน นายจัน คำว่า “เสน” แปลว่า “ เสนา” กองทหาร หมู่ทหาร บ้านจันแสนเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ ซึ่งพบวัตถุโบราณต่างๆ เช่น พระพุทธรูปเนื้อหิน และมีเมืองโบราณจันเสนที่น่าสนใจ สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านมีอย่างหลากหลาย  ทั้งผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผ้าทอพื้นบ้านจันเสนซึ่งเป็นผ้าทอพื้นบ้านลายมัดหมี่ทอด้วยกี่กระตุก มีหลายชนิด เช่น ประเภทผ้าทอ สองตะกรอ สี่ตะกรอ มีทั้งผ้าพื้น และผ้าลายสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลากสีหลายลาย ผ้ามัดหมี่ทอมือลายขอเชิงเทียน เครื่องจักสานหลากหลายประเภท ตั้งแต่ตะกร้า หมวก กระจาด กระบุง กระเป๋าถือ ฯลฯ

"Chan" means sandalwood and "Sen" means "general" of an army. Various ancient objects were found in Ban Chan Sen such as stone Buddha images. Famous products for the village are such as bamboo basketry, Chan Sen folk textile, hat and handbag.

ที่อยู่

Address

บ้านจันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
บ้านจันเสน ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ที่น่าสนใจ

Interesting

ตลาดนวลทิพย์
Nuan Thip Market

ท่าเรือนวลทิพย์ ถนน : เพ เมืองระยอง

Road : เพ เมืองระยอง

บ้านคีรีวง
บ้านคีรีวง

บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

ลานากาแฟ
Lana Coffee

310 หมู่7 ถนน : หนองควาย หางดง

Road : หนองควาย หางดง

ตลาดน้ำสี่ภาค 

451/304 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิทพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

451/304 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิทพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150