บ้านหนองบัว

Ban Nong Bua

บ้านหนองบัวสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้นสิบสองปันนาของประเทศจีน หมู่บ้านนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทลื้อไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรือการแต่งกายของคนในหมู่บ้าน จึงเป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อย่างมาก วัดหนองบัวเก่าแก่มากและแถมยังศักด์สิทธิ์มากด้วย วิหารหนองบัวเป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังมีผ้าทอไทยน้ำไหล ผ้าทอลายไทลื้อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด หรือที่คนน่านเรียกว่า ไก ไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้

Ban Nong Bua local people are descendance of Tai Lue from China. This village still maintains its traditions whether language or dress which makes Ban Nong Bua attracts both domestic and foreign tourists. Wihan Nong Bua is one of the most perfect Thai Lanna architectures in Thailand. Famous products here are Tai Lue textile, and processed products from freshwater algae.

ที่อยู่

Address

หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทร : 05479 9315

ที่น่าสนใจ

Interesting

ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

88/8 ม.13 ถนนหนองหอยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

88/8 ม.13 ถนนหนองหอยทับใต้ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

ชิลล์ ชิลล์
Chill Chill

5/59 ถนน : ลุวัง เขานิเวศน์ เมืองระนอง

Road : เขานิเวศน์ เมืองระนอง

คุณแม่จู้
Khunmaeju Phuket

159/21 หมู่ 5 ถนนเทพกษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง 83110 ถนน : เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต

Road : เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต

สมจิต จำหน่ายทุเรียนทอด
somjitz

83 ถนน : เพชรเกษม ขันเงิน หลังสวน

Road : ขันเงิน หลังสวน