บ้านหนองบัว

Ban Nong Bua

รายละเอียด

Details

บ้านหนองบัวสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้นสิบสองปันนาของประเทศจีน หมู่บ้านนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทลื้อไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรือการแต่งกายของคนในหมู่บ้าน จึงเป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อย่างมาก วัดหนองบัวเก่าแก่มากและแถมยังศักด์สิทธิ์มากด้วย วิหารหนองบัวเป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังมีผ้าทอไทยน้ำไหล ผ้าทอลายไทลื้อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด หรือที่คนน่านเรียกว่า ไก ไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้

Ban Nong Bua local people are descendance of Tai Lue from China. This village still maintains its traditions whether language or dress which makes Ban Nong Bua attracts both domestic and foreign tourists. Wihan Nong Bua is one of the most perfect Thai Lanna architectures in Thailand. Famous products here are Tai Lue textile, and processed products from freshwater algae.

ที่อยู่

Address

หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โทร : 05479 9315

ที่น่าสนใจ

Interesting

ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากราย นครสวรรค์
New Post

29/27 ซอย ลาดปลาเค้า ถนน : ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

Road : ลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

ชุมชนบ้านแหลมกลัด
ชุมชนบ้านแหลมกลัด

พื้นที่ตำ บลแหลมกลัด อ.เมืองตราด

พื้นที่ตำ บลแหลมกลัด อ.เมืองตราด

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
The Royal Agricultural Station Inthanon

เลขที่ 202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

202 Moo 7 Khun Klang Village, Chom Thong 50160

ร้านของฝากอาอ๋า
souvenirshops by Arar

58/23 สุขุมวิท ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 22000 ถนน : สุขุมวิท ท่าช้าง เมืองจันทบุรี

Road : ท่าช้าง เมืองจันทบุรี