เสน่ห์ถิ่นไทยสไตล์ลึกซึ้ง

Charming Thai Style

รายละเอียด

Details

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่มีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตราฐานระดับสากล ได้จัดทำโครงการสร้งสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมบนวิถีวชุมชนขึ้น ซี่งมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานสำคัญ คือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่ว

Tourism Authority of Thailand (TAT), as an organization that takes charge of promoting and developing the management system to meet international standards, has created a cultural conservation and the community way of life travel route with an important conceptual framework that is sustainable tourism.

ที่อยู่

Address

"หอแก้วมุกดาหาร 93 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.สีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000"

โทร : 042-633-211

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านศาลาดิน

หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

กุ้งเป็น
Kungpen

39 ถนน : สามชุก สามชุก

Road : สามชุก สามชุก

คุณตุ่ม
Krua Khun Toom

182 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลมหาชัย เทศบาลนครสมุทรสาคร ถนน : ถนนเจษฎาวิถี มหาชัย เมืองสมุทรสาคร

Road : มหาชัย เมืองสมุทรสาคร

ร้านป้าวันดา
Pa Wanda Restaurant

ถนน : ท่าหลวง ในเวียง เมืองน่าน

Road : Tha luang ในเวียง เมืองน่าน