เสน่ห์ถิ่นไทยสไตล์ลึกซึ้ง

Charming Thai Style

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่มีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตราฐานระดับสากล ได้จัดทำโครงการสร้งสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมบนวิถีวชุมชนขึ้น ซี่งมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานสำคัญ คือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่ว

Tourism Authority of Thailand (TAT), as an organization that takes charge of promoting and developing the management system to meet international standards, has created a cultural conservation and the community way of life travel route with an important conceptual framework that is sustainable tourism.

ที่อยู่

Address

"หอแก้วมุกดาหาร 93 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.สีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000"

โทร : 042-633-211

ที่น่าสนใจ

Interesting

ภัตตาคารนพรัตน์
Nopparatana Restaurant

338/2 ถนน : มาลัยแมน รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

Road : รั้วใหญ่ เมืองสุพรรณบุรี

เตาถ่านโพนยางคำ
Taothan kokhun ponyangkham

ด้านหน้าสำนักงาน กกต. สกลนคร ถนน : สกลนคร-กาฬสินธุ์ ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร

Road : ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร

ตลาดนวลทิพย์
Nuan Thip Market

ท่าเรือนวลทิพย์ ถนน : เพ เมืองระยอง

Road : เพ เมืองระยอง

ตลาดย้อนยุคนครชุม
Nakhon Chum Retro Market

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000