ชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

ชุมชนตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว

ตลาดเก่าที่มีเรื่องราว
ตลาดเก่าที่มีเรื่องราว

สินค้า : ทองม้วนสด/ หอยจ๊อ ฯลฯ
Product : ทองม้วนสด/ หอยจ๊อ ฯลฯ

ที่อยู่

Address

ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

ที่น่าสนใจ

Interesting

มะม่วงสมศรี
Mangosomsri

10 ถนน : กำแพงเพชร จตุจักร เขตจตุจักร

Road : จตุจักร เขตจตุจักร

ครัวฟ้ามุ่ย
Krua Fah Mui

ถนน : ไชยพร (มาจากถนนพระราม 2 เลี้ยวเข้าซอยใต้สะพานข้ามแม่น้ำ) ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม

Road : ท้ายหาด เมืองสมุทรสงคราม

บ้านนครเนื่องเขต
บ้านนครเนื่องเขต

บ้านนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

บ้านนครเนื่องเขต หมู่ที่ 9 ตำบลนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

บ้านยาง

หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110

หมู่ที่ 14 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110