ชุมชนบ้านห้วยแร้ง

ชุมชนบ้านห้วยแร้ง

จากเทือกเขาถึงชายฝั่ง
จากเทือกเขาถึงชายฝั่ง

สินค้า : ผลิตภัณฑ์จากมังคุด
Product : ผลิตภัณฑ์จากมังคุด

ที่อยู่

Address

บ้านคลองขุด ชุมชนท่องเที่ยว ห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด
บ้านคลองขุด ชุมชนท่องเที่ยว ห้วยแร้ง ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด

ที่น่าสนใจ

Interesting

ธนภร แหนมเนือง
Thanapornnamneung

1152/2 ซ.ซอย จิตตะปัญญา ถนน : ประจักษ์ศิลปาคม ในเมือง เมืองหนองคาย

Road : ในเมือง เมืองหนองคาย

ร้านต้นเครื่อง
Thonkrueng Restaurant

211/ สุขุมวิท ซอย 49/13, 229/3 ถนน : สุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

211/Sukhumvit 49/13, 229/3 Road : Sukhumvit คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

เรือนแพครัวสุพรรณ
Ruan Pae Krua Supan

99 หมู่ 3 ถนน : โพธิ์พระยาสายเก่า สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี

Road : สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี