พีบี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่

PB Valley Khao Yai Winery

รายละเอียด

Details

ไร่องุ่นบนที่ราบหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ บนเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ สำหรับปลูกองุ่นและผลิตไวน์โดยเฉพาะ

มีบริการร้านอาหาร ชิมไวน์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากองุ่นในไร่เพื่อรองรับคนพิเศษเช่นคุณ

Vineyards on fertile valleys on an area of more than 800 acre for grapes and wine production.

 

Delicious foods, wines and various processed products from grapes await you there.

ที่อยู่

Address

102 หมู่ 5 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30320
102/2 Moo5, Mitraparp Road Payayen Pakchong Nakhon Ratchasima 30320

ที่น่าสนใจ

Interesting

ลูกหยีมีระวงศ์ 3
New Post

74 หมู่ 3 ถนน : ยะรัง ยะรัง

Road : ยะรัง ยะรัง

บ้านบ่อเจ็ดลูก
บ้านบ่อเจ็ดลูก

บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล

บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตูล

บ้านแหลมมะขาม
บ้านแหลมมะขาม

บ้านแหลมมะขาม หมู่ 3 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

บ้านแหลมมะขาม หมู่ 3 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

บ้านถํ้าเสือ
บ้านถํ้าเสือ

บ้านถํ้าเสือ หมู่ 3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

บ้านถํ้าเสือ หมู่ 3 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี