จังหวัด ตาก

New post

เมี่ยงเต้าเจี้ยว

ร้านเมี่ยงคำาเมืองตาก แม่ผ่องพรรณ โทร. 06-2362-9951

ร้านเมี่ยงจอมพล โทร. 08-7308-2874 กาดนั่งยอง คล้องย่าม (เฉพาะเย็นวันเสาร์-อาทิตย์)

กาดนั่งยอง คล้องย่าม (เฉพาะเย็นวันเสาร์-อาทิตย์)

 เมี่ยงมะพร้าว และเมี่ยงแคบหมู

กาดนั่งยอง คล้องย่าม (เฉพาะเย็นวันเสาร์-อาทิตย์)

แกงมะแฮะ

กาดนั่งยอง คล้องย่าม (เฉพาะเย็นวันเสาร์-อาทิตย์)

ร้าน Wattana Hip อำเภอบ้านตาก โทร 06-4165-1949 (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

ร้าน ไอยราวดี อำเภอเมืองตาก โทร 0-5551-2419 (กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

ข้าวต้มผงกะหรี่

กาดนั่งยอง คล้องย่าม (เฉพาะเย็นวันเสาร์-อาทิตย์)

ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่มะลิ (เฉพาะตอนเช้า) โทร. 08-6737-8157

 


ที่น่าสนใจ

Interesting

ร้านแหลมหินซีฟู๊ด
Leam Hin Sea Food Restaurant

90 /11 หมู่ที่ 7 ถนน : เทพกระษัตรี เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต

ดำรงภูเก็ต Road : เกาะแก้ว เมืองภูเก็ต

ร้านถอดรองเท้า
Tod Long Tao

ถนน : เขานิเวศน์ เมืองระนอง

Road : เขานิเวศน์ เมืองระนอง

ครัวชมวาฬ
Krua Chom Whale Restaurant

89 หมู่ 6 ถนน : ชายทะเล บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์

Road : บ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์

ไก่ทอง
Golden Chicken

164/13-15 ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถนน : แจ้งวัฒนะ บางพูด ปากเกร็ด

Road : บางพูด ปากเกร็ด