เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@ระนอง

The story of wellness city @ Ranong

รายละเอียด

Details

เพราะเป็นจังหวัดที่มีฤดูฝนยาวนานกว่าที่ใด  จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ แต่ใช่ว่าระนองเมืองเล็กๆ ที่อยู่ตรงคอคอดกระหรือส่วนที่แคบที่สุดของเมืองไทยแห่งนี้จะไม่มีอะไรให้น่าจดจำในทางกลับกันด้วยความที่ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และเสน่ห์แห่งภูมิศาสตร์ที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้ ทำให้ระนองมีของดีและเรื่องราวที่น่าประทับใจมากมายดั่งคำขวัญประจำจังหวัดที่ฟังแล้วชวนให้คล้อยตามว่า "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"

 

With a longer rainy season than other provinces, Ranong was named as a rainy city. With the rain falling almost all year round and the charm of its geography, Ranong has many good things and impressive stories to be discovered, like the motto of the province.

ที่อยู่

Address

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงนชุมพร)

โทร : 077-501-831-2, 077-502-775-6
อีเมล์ : tatchumphon@tat.or.th
เว็บไซต์
Website
: www.tourismthailand.org/chumphon

ที่น่าสนใจ

Interesting

บ้านโคกขาม
Ban Khok Kham

ทางหลวงชนบทหมายเลข 2004 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

Rural Road 2004, Khok Kham, Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon, 74000

บ้านหนองแข้
บ้านหนองแข้

บ้านหนองแข้ หมู่ 5 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

บ้านหนองแข้ หมู่ 5 ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

บ้านสนวนนอก
บ้านสนวนนอก

บ้านสนวนนอก หมู่ 2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

บ้านสนวนนอก หมู่ 2 อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร
ชุมชนริมนํ้าจันทบูร

ชุมชนเก่าริมแม่นํ้าจันทบูร (ย่านท่าหลวง) ใกล้กับวัดโบสถ์เมือง ต.วัดใหม่ อ.เมืองฯ จันทบุรี

ชุมชนเก่าริมแม่นํ้าจันทบูร (ย่านท่าหลวง) ใกล้กับวัดโบสถ์เมือง ต.วัดใหม่ อ.เมืองฯ จันทบุรี