เมืองรอง

เรียงตามจังหวัดSort by province
 • เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน
  The story of wellness city @ Mae Hong Son
  แม่ฮ่องสอน
  Mae Hong Son

  เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@แม่ฮ่องสอน เมืองรอง "เที่ยวอย่างสุขใจ...น้อมนำมงคลสู่ชีวิต
  ไม่ว่าจะไปที่ไหน การได้แวะไปไหว้พระทำบุญ ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางชาวไทยพุทธที่สร้างความสุขใจได้ไม่น้อย แม่ฮ่องสอนมีมงคลสถานหลายแห่งที่น่าไปเยือนที้งพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดจองคำ-จองกลาง วัดแฝดคู่เมืองและสะพานซูตองเป้ ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง"

   

  No matter where to go, paying homage to the monks can be considered as an activity that Thai Buddhists always do when travel. Mae Hong Son has many religious places to visit such as Phra That Doi Kong Mu, Wat Phra Non, Wat Chong Kham - Chong Klang, Wat Fad Ku Mueang and Su Tong Pe Bridge.

  เสน่ห์ถิ่นไทยสไตล์ลึกซึ้ง
  Charming Thai Style
  มุกดาหาร
  Mukdahan

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะที่มีบทบาทส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตราฐานระดับสากล ได้จัดทำโครงการสร้งสรรค์เส้นทางท่องเที่ยวสืบสานวัฒนธรรมบนวิถีวชุมชนขึ้น ซี่งมีกรอบแนวคิดการดำเนินงานสำคัญ คือ การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและมีความร่วมมือจากทุกภาคส่ว

  Tourism Authority of Thailand (TAT), as an organization that takes charge of promoting and developing the management system to meet international standards, has created a cultural conservation and the community way of life travel route with an important conceptual framework that is sustainable tourism.

  Silk Farm living museum บ้านสนวนนอก จ.บุรีรัมย์
  Silk Farm living museum, Ban Sanuan Nok, Buriram Province
  บุรีรัมย์
  Buri Ram

  เที่ยวบ้านนอกสนวนนอก
  เพลิดเพลินไปกับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตกลางหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมและวิถีชีวิตพอเพียง ณ บ้านสนวนนอก ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ สัมผัสทุกขั้นตอนจริงก่อนจะมาเป็นผ้าไหมได้ภายในพื้นที่ตั้แต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปั่นไหม ต้ม สาวไหม เรียนรู้ศิลปะการทอผ้าไหม หางกะรอกอันแสนประณีตด้วยลวดลายคล้ายพวกหางกระรอก ร่วมเวิร์กช็อปกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ชมยุ้งฉางข้าวแบบโบราณที่ยังหาชมได้กลางหมู่บ้าน

  Enjoy the outdoor museum in the middle of the silk village and the sufficiency economy way of life at Ban Sanuan Nok, Sanuan Subdistrict, Huai Ratch District, Buriram Province. Learn the art of silk weaving and join a creative activity workshop.

  เล่าเรื่องเมืองสุขภาพ@ระนอง
  The story of wellness city @ Ranong
  ระนอง
  Ranong

  เพราะเป็นจังหวัดที่มีฤดูฝนยาวนานกว่าที่ใด  จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ แต่ใช่ว่าระนองเมืองเล็กๆ ที่อยู่ตรงคอคอดกระหรือส่วนที่แคบที่สุดของเมืองไทยแห่งนี้จะไม่มีอะไรให้น่าจดจำในทางกลับกันด้วยความที่ฝนตกเกือบตลอดทั้งปี และเสน่ห์แห่งภูมิศาสตร์ที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้ ทำให้ระนองมีของดีและเรื่องราวที่น่าประทับใจมากมายดั่งคำขวัญประจำจังหวัดที่ฟังแล้วชวนให้คล้อยตามว่า "คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง"

   

  With a longer rainy season than other provinces, Ranong was named as a rainy city. With the rain falling almost all year round and the charm of its geography, Ranong has many good things and impressive stories to be discovered, like the motto of the province.

  สุโขทัย
  Sukhothai Travel Guide Book
  สุโขทัย
  Sukhothai

  เช้าแห่งความสุข.. ที่ สุโขทัย
  The joy of a morning in Sukhothai
  พระอาทิตย์สาดแสงขึ้นมาจากขอบฟ้าไกลลิบ ระบายสีท้องฟ้ายามเช้าด้วยสีสันหลากหลาย สายหมอกที่ค่อยเคลื่อนตัวช้า ๆ ไปกับสลายลมจากแนวภูเขาด้านล่าง เผยให้เห็นตัวเมืองเก่าสุโขทัยตั้งอยู่ตรงด้านหน้า รายล้อมไปด้วยทุ่งท้องนาสายน้ำและร่องรอยประวัติศาสตร์ของชาติไทยแต่โบราณกาล วัด เจดีย์ สถูป และแนวถนนพระร่วงที่ทอดตัวยาวอยู่ด้านหน้า  

  The joy of a morning in Sukhothai

  The sun shone up from the distant horizon, painted the morning sky with a variety of colors. The mist that moves slowly moves with the wind from the mountains below revealing the old town of Sukhothai, located directly in front surrounded by fields of rice and ancient Thai history traces.

  เพลินใจกับสวนผลไม้
  Enjoy the fruit orchard
  จันทบุรี
  Chanthaburi

  เส้นทางท่องสวนผลไม้อย่างอิ่มใจ ต้องไปจันทบุรี
  ภูมิภาคตะวันออกของเราผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้  ซึ่งปัจจุบันสวนผลไม้แต่ละแหล่งมักให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับนักท่องเที่ยว

  Enjoy the fruit orchard at Chanthaburi

  Our eastern region produces fruit to market throughout the year because most people are engaged in agriculture especially the fruit orchard. At present, fruit orchard is also related in agricultural tourism providing knowledge and creating new experiences for tourists

  บ้านโพน
  Ban Pon
  กาฬสินธุ์
  Kalasin

  หมู่บ้านทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพน  อยู่ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่เป็นแหล่งทอผ้าไหมแพรวาอันมีเอกลักษณ์และมีชื่อเสียง ซึ่งเดิมการทอผ้าไหมแพรวาเป็นเพียงวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยที่ทอใช้เป็นผ้าสไบเท่านั้น จนกระทั่งในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรที่อำเภอคำม่วง ทรงทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมแพรวา ทรงสนพระทัยและทรงให้คำแนะนำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาผ้าไหมแพรวาที่ชาวบ้านทออยู่ให้สามารถใช้ตัดเสื้อได้ เป็นการอนุรักษ์ให้ผ้าไหมแพรวาได้รับการสืบสานต่อยอด พร้อมกันนี้พระองค์ทรงรับผ้าไหมแพรวาไว้ในโครงการศิลปาชีพอีกด้วย

  Phrae Wa Silk Weaving Village, Ban Phon Subdistrict, Kham Muang District, Kalasin Province, is a village that is famous for Praewa silk. On November 29, 1977, Queen Sirikit (in the reign of King Rama IX) proceeded to visit the people at Kham Muang District and saw the Praewa silk. The queen was pleased and gave advice in order to promote the use of Praewa silk.

  บ้านเริงกะพง
  Ban Roeng Kapong
  กำแพงเพชร
  Kamphaeng Phet

  หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทางด้านหัตถกรรมทอผ้า ผลิตภัณฑ์ทอผ้าของที่นี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเยี่ยม ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้เป็นมีเชื้อสายของชาวอีสาน ทุกวันนี้คนในชุมชนก็ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม รวมทั้งการทอของชาวอีสาน เป็นผ้าทอจากไหมที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ นอกนี้หมู่บ้านเริงกะพงยังอยู่ใกล้ติดกับหมู่บ้านคลองมะนาว หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และหมู่บ้านอุดมทรัพย์ หมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าทำให้การท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ทั้งวิถีชีวิต ความงามของศิลปะต่างวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกในคราวเดียวกัน

  Is an OTOP village for weaving tourism. The weaving products here are recognized as excellent quality OTOP product. Villagers in this village are the descendants of Isaan people. Nowadays, people in the community still preserve the way of life, traditions, culture and weaving technique of Isaan people. Ban Roeng Kapong is also close to Khlong Manao village, Hmong hill tribe village and Udomsap village that tourists can visit.

  ตลาดย้อนยุคนครชุม
  Nakhon Chum Retro Market
  กำแพงเพชร
  Kamphaeng Phet

  ตลาดย้อนยุคนครชุม อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาวเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยจำลอง บรรยากาศตลาดแบบย้อนยุคภายในตลาดจะมีพ่อค้า แม่ค้าแต่งกายด้วย ชุดไทยนำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวนครชุมหรือ ร่วมสมัยวางจำหน่ายรวมถึงศิลปหัตถกรรม อาทิ การจักสานไม้ไผ่ งานผีมือใบตองหรือการวาดรูป ระบายสี มุ่งเน้นการ แต่งกายพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมทั้งสร้างแหล่งเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชนรุ่นลูกๆ หลานๆ ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อๆ กันไป

  Nakhon Chum Retro Market is another famous tourist attraction of Nakhon Chum Subdistrict, Mueang District, Kamphaeng Phet Province. Merchants there dress in Thai dress and sell Nakhon Chum food as well as contemporary food. Apart from food, there are products such as bamboo basketry and banana leaf handicraft for sales.

  บ้านบางกะจะ
  Ban Bangkaja
  จันทบุรี
  Chanthaburi

  บ้านบางกะจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในหลายมิติ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากใน พ.ศ. 2309 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ขณะนั้นทรงดำรงพระยศเป็นพระยาวชิรปราการ ได้รวบรวมเหล่าทหารไทยจำนวนหนึ่งตีฝ่าทหารพม่าที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาผ่านลงมาถึงจันทบุรี และมาหยุดพักที่บ้านบางกะจะหัวแหวน หรือปัจจุบันคือตำบลบางกะจะ และตำบลพลอยแหวน มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญคือ วัดพลับ บ้านเนินวง นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งพลอย โดยเฉพาะบุษราคัม และเขียวส่องที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อคือเสื่อกกบางกะจะ

  Ban Bangka is a tourist village that is outstanding in history. In 1766, King Taksin the Great (At that time he held the rank of Phraya Wachiraprakarn has gathered a number of Thai soldiers to break through the Burmese military that surrounded the Ayutthaya border from there to Chanthaburi and came to rest at Ban Bangkaja. The important historical site here is Wat Plub, Ban Nern Wong and famous products here are jewelry and reed mat.

  ย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
  Gem and Jewelry Market
  จันทบุรี
  Chanthaburi

  ถนนอัญมณี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เป็นชื่อเรียกถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง แหล่งค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี มีร้านซื้อขายพลอยดิบและพลอยเจียระไน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวกับพลอยเต็มสองฟากถนน จนถูกขนานนามว่า ถนนสายพลอย หรือ ถนนอัญมณี มีพลอยหลากหลายชนิดให้เลือก เปิดให้ท่องเที่ยวในวันศุกร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ตลาดแห่งนี้เต็มไปด้วยพ่อค้าแม่ค้า ที่มานำเม็ดพลอยสวยๆ เนื้องามๆ มาเสนอขายให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ หรือบรรดานายหน้าพ่อค้าพลอย ซึ่งมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ยังสามารถชมการเจียระไนพลอย การโกลนพลอยได้อีกด้วย

  Gem road, Mueang district, Chanthaburi Chantaburi province, is another name of Sri Chan road and Trok Krachang. This place is the biggest gemstone market in Chanthaburi province. Gem road is open on Fridays - Sundays from 09.00 hrs onwards. Apart from shopping for gemstone, you can see gem cutting and gem shaping demonstration from the merchants there as well.

  ตลาดผลไม้เนินสูง
  Noen Sung Fruit Market
  จันทบุรี
  Chanthaburi

  ตลาดผลไม้เนินสูง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ห่างจากสี่แยกไร่ยาไปตามเส้นทางถนนสุขุมวิท (จันทบุรี-กรุงเทพฯ) ๖ กิโลเมตร เป็นตลาดนัดขายผลไม้สด และผลิตภัณฑ์อาหารและผลไม้แห้งที่เป็นของฝาก มีมุมขายส่งทุเรียนที่ใหญ่ที่สุด บางมุมจำหน่ายต้นและกิ่งพันธุ์ผลไม้  เปิดบริการขายตลอดปี  แต่บรรยากาศจะคึกคัก มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น ในฤดูผลไม้ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ค. ผลไม้ที่ขายมีทั้ง เงาะ ทุเรียนพันธุ์ต่างๆ  สละเนินวง ระกำหวาน กระท้อน ลองกอง ลางสาด ลำไย มังคุด ส้มโชกุน  และมะม่วงอกร่อง  ในราคามาตรฐาน นักท่องเที่ยวสามารถต่อรองราคาได้

  Noen Sung Fruit Market, Tha Mai District, Chanthaburi Province, is a market for selling fresh fruits and dried fruits with the largest wholesale durian corner in Thailand. The market is open throughout the year but it will be lively with full of tourists during the fruit season from April to July. The fruits that sell here are such as rambutan, durian, zalacca, santol, langsat, longan, mangosteen, orange and mango.

  บ้านเกาะพิทักษ์
  Ban Koh Pitak
  ชุมพร
  Chumphon

  ด้วยศักยภาพของความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของท้องทะเล และวิถีชีวิตที่ยังคงงดงามและเงียบสงบ บ้านเกาะพิทักษ์จึงเป็นสวรรค์ท่ามกลางธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจชมและศึกษาธรรมชาติ รวมถึงชีวิตชุมชน  หมู่บ้านติดกับทะเลอ่าวไทย ตั้งอยู่ในอำเภอหลังหลังสวน ชาวบ้านมีการจัดการเพื่อการท่องเที่ยว ทั้งโฮมเสตย์ และกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น พายเรือ ดำน้ำขมปะการัง ไดหมึก และการชมวิว เดินชมธรรมชาติรอบเกาะ

  With abundant nature, beautiful sea and the way of life, Ban Koh Pitak is a natural paradise for those who are interested in watching or studying nature including community way of life. Villagers have managed the area for tourism such as homestay service, boating, scuba diving and sightseeing

  ตลาดหัวรถไฟ
  Huarodfai Market
  ชุมพร
  Chumphon

  ตลาดหัวรถไฟอยู่บนถนนกรมหลวงชุมพร ใกล้กับศาลกรมหลวงชุมพร เป็นตลาดยามค่ำที่สามารถมาหาของกินของใช้ที่ครบครัน โดยเฉพาะร้านอาหาร มีให้เลือกหลากหลายประเภท ทั้งอาหารทะเล ติ่มซำ ข้าวแกง ขนมครก ขนมจีน เมนูขึ้นชื่อของตลาดหัวรถไฟคือ ผัดไทย

  Huarodfai Market, located on Krom Luang Chumphon Road adjacent to Krom Luang Chumphon Court, is a night market that you can find a variety of foods and miscellaneous items. The restaurant there sell many kind of foods such as seafood, dim sum, rice, dessert and noodles. The famous menu of Huarodfai Market is Pad Thai.

  บ้านเขากอบ
  Ban Khao Kop
  ตรัง
  Trang

  บ้านเขากอบมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของหมู่บ้านที่สร้างสีสัน และความสนุกสนานของที่นี่ เหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัย คือ ถ้ำเลเขากอบ เป็นกิจกรรมล่องเรือไปตามลำน้ำที่เลาะเข้าไปภายในโถงถ้ำ ชมความงามและความมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร และถ้ำท้องพระโรง ฯลฯ นอกจากจะได้ชมความงามและความสมบูรณ์ของถ้ำต่างๆ  ไฮไลท์ของเส้นทางคือ  ถ้ำมังกร ที่มีระดับเพดานถ้ำต่ำ ให้นักท่องเที่ยวต้องเอนตัวราบแนบไปกับท้องเรือ เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆ ส่วนสินค้าขึ้นชื่อคือ งานแกะสลักไม้เทพธาโร ที่มีกลิ่นหอม ซึ่งมีเฉพาะในจังหวัดตรัง

  Ban Khao Kob is famous for those who love adventure tourism. Tourists can enjoy with cruising activity along the river into the cave. There are many cave to visit there such as Tham Le Khao Kob, Tham Kon Tan, Tham Rak Sai and Tham Thong Phra Rong. The highlight of the route is Tham Mangkorn (The Dragon Cave) which has a low cave ceiling level that tourists have to lean flat against the boat when visit there. The famous product of Ban Khao Kop are Teptaro wood carve products. Teptero wood has a nice aroma and can be found only in Trang Province.

  ย่านการค้าตลาดท่ากลาง
  Tha Klang Market
  ตรัง
  Trang

  เป็นตลาดสดที่มีสินค้าให้เลือกครบครัน ทั้งอาหารสด ของหวาน อาหารแห้ง ดอกไม้ เสื้อผ้า ตลาดจะคึกคักในช่วงเช้ามืด ที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำสินค้ามาซื้อขาย รวมถึงมารับประทานอาหารเช้า เปิดให้บริการตั้งแต่ 1.00 – 10.00 น. มีของกินของใช้ราคาถูกมากมายให้ได้เลือกซื้อกันในราคาประหยัด

  Is a market that offers a wide selection of products, including fresh food, desserts, dried food, flowers and clothing. The market is open from 1.00 - 10.00 hrs. There are many cheap food and miscellaneous items to choose from at affordable prices.

  บ้านน้ำเชี่ยว
  Ban Nam Chiao
  ตราด
  Trat

  บ้านน้ำเชี่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีการผสมผสานกิจกรรมที่หลากหลายด้านการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบเชิงนิเวศ มีหอดูนก และชมทิวทัศน์ของป่าชายเลน เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันของคน 2 ศาสนา 3 วัฒนธรรมคือ ไทย จีน และอิสลาม และมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นคือ การจักสานงอบ ที่สวยงามมีคุณภาพ จนได้รับการคัดสรรให้เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม

  Ban Nam Chiao is an ecotourism attraction that combines a variety of tourism activities. There are bird watching tower and mangrove forest to visit. It is a community that coexist with 2 religions and 3 cultures: Thai, Chinese and Islam. A community product is handmade farmer’s hat. It was being selected as OTOP product of Ban Nam Chiao.

  บ้านโพธิ์ทอง
  Ban Pho Thong
  ตาก
  Tak

  หากมาเที่ยวในจังหวัดตากแล้วรู้สึกปวดเมื่อย อยากผ่อนคลายและรับประสบการณ์การนวดคลายปวดเมื่อยสูตรบ้านโพธิ์ทอง ขอให้มาลองสักครั้ง เพราะความรู้ทางด้านการนวดของชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา แต่เดิมต่างก็ใช้เวลาในการสร้างความผ่อนคลายในครอบครัว ในชุมชน กระทั่งมีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสินค้าโอทอป หรือหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ชาวชุมชนจึงเห็นพ้องร่วมกันว่า การนวด คือการบริการที่โดดเด่นของชุมชนบ้านโพธิ์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นอีกคือ ต้นไม้หยก ซึ่งผลิตจากวัสดุในชุมชน ใช้เป็นของตกแต่งบ้านโดยเชื่อกันว่าส่งเสริมความเป็นศิริมงคล

  If you feel like having a massage, come and experience the massage Ban Pho Thong style. Ban Pho Thong massage is a local wisdom inherited among local people for a long time. Eventually, the massage has become the OTOP of Bang Pho Thong. Another notable product is a jade tree which is produced from materials in the community. A jade tree usually is used as a home decoration, believed to promote prosperity.

  ตลาดริมเมย
  Rim Moei Market
  ตาก
  Tak

  ตลาดริมเมยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมยบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า เป็นตลาดขนาดใหญ่ขายสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดท้ังของไทยและของพม่า รวมถึงสินค้านำเข้าจากประเทศจีน เช่น เครื่องไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ไม้ อาหารทะเลแห้ง เห็ดหอม กระเพาะปลาแห้ง เสื้อผ้าชาวเขา ผ้าทอ เครื่องสำอางพม่า เครื่องใช้ไฟฟ้า อัญมณีขึ้นชื่อของแม่สอด และพม่าคือ พลอย หยก ทับทิม ฯลฯ ตลาดริมเมยเป็นที่นิยมของทั้งชาวไทย ชาวพม่า และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

  Rim Moei Market, located along the Moei River at the foot of the Thai-Myanmar Friendship Bridge opposite the city of Myawaddy, the Union of Myanmar, is a large market selling various kinds of local products of Thailand and Myanmar including imported products from China such as wood carving, wooden furniture, dried seafood, shiitake mushroom, dried fish maw, hilltribe clothing, fabrics, Burmese cosmetics and electronic appliances.

  ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ
  Doi Muser Local Market
  ตาก
  Tak

  ตลาดสินค้าพื้นเมืองชาวเขาดอยมูเซอ อยู่ที่สองฝั่งถนนริมทางหลวงหมายเลข 105 (สาย 12) สายตาก - แม่สอด บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 29 และ 36 สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาจากดอยมูเซอที่นำพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาจำหน่าย เช่น ผักสด ผลไม้ต่างๆ และต้นไม้ เช่น ฟักชนิดต่างๆ ข้าวไร่ อะโวคาโด สตรอเบอรี่ แครอท พริก-กะเหรี่ยง และข้าวกล้องที่ชาวเขาปลูกและเก็บเองด้วยกรรมวิธี โบราณ รวมถึงผลิตภัณฑ์ชาวเขาอย่างเสื้อผ้า เครื่องเงินและสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อีกด้วย ปัจจุบัน ตลาดชาวเขาดอยมูเซอมี 2 แห่งคือตลาดดอยมูเซอเก่าและตลาดดอยมูเซอใหม่ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจำหน่าย สินค้าเหมือนกัน แต่ตลาดเก่าจะมีความคึกคักมากกว่า แม้ว่าจะไม่ค่อยมีที่จอดรถเพราะอยู่ริมถนนก็ตาม ส่วนตลาดมูเซอใหม่จะตั้งอยู่ในอาคาร และมีที่จอดรถสะดวกกว่า หลังจากเพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด หากสนใจเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเขาดอยมูเซอ สามารถแวะชมพิพิธภัณฑ์มูเซอดำที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

  Doi Muser Local Market located along Highway No. 105 (line 12) Tak – Mae Sot, at Km 29 and 36. Experience the lifestyle of Thai hill tribes from Doi Muser that brings agricultural products and various products for sale such as fresh vegetables, fruits and plants such as avocado, strawberries, carrots, chili and brown rice grown by the hill tribes and collected by using ancient methods. Doi Muser hill tribe market has 2 locations: Old Doi Muser Market and New Doi Muser Market which generally sell same product but the old market is livelier.

  บ้านท่าเรือ
  Ban Tha Ruea
  นครพนม
  Nakhon Phanom

  ใครที่ผ่านทางมาที่ บ้านท่าเรือ แล้วได้ยินเสียงพิณ เสียงแคน ก็อย่าได้แปลกใจ เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมุ่บ้านแห่งเสียงดนตรี คือมีทั้งการอนุรักษ์การขับร้อง และการเล่นมาตั้งแต่โบร่ำโบราณ และสืบทอดต่อกันมา โดยเฉพาะการทำเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรียกได้ว่าแทบทุกบ้านในหมู่บ้านนี้จะมีการทำเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็น แคน พิณ โหวต โปงลาง ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการปลูกฝังให้ลูกหลานมีจิตสำนึกของการอนุรักษ์ มีการเปิดโรงเรียนหมอแคน ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ ใครที่แวะเวียนมาสามารถหาซื้อเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานกลับไปเป็นของฝาก รวมถึงผ้าไหมทอลาย ก็เป็นภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณค่า

  Anyone who comes through Ban Tha Ruea and hears the sound of harps and panpipes, do not surprise because this place is known as the village of music. Almost every house in this village make musical instruments, whether they are panpipes, harps or other Thai instruments. In addition, there is a local music school that teaches how to play these Thai instruments. The products you can find here are such as Thai instruments and woven silk.

  บ้านแหลมประทับ
  Ban Laem Phra Tub
  นครศรีธรรมราช
  Nakhon Si Thammarat

  บ้านแหลมประทับได้ชื่อจากในอดีตเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าตากสินครั้งเมื่อทรงยกทัพมาปราบหัวเมืองต่างๆ 5 หัวเมืองซึ่งรวมถึงหัวเมืองนครศรีธรรมราชที่ประกาศเป็นเมืองเอกราช พระองค์ทรงยกทัพมาทั้งทางบกและทางเรือโดยพระองค์และประทับพักแรมช่วงช่องเขาเตล็ด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อชุมชนนี้ว่า แหลมประทับจนปัจจุบัน ชุมชนนี้มีวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบชาวเล นักท่องเที่ยวสามารถผ่อนคลายริมน้ำทะเลใส ชมทิวทัศน์ของอ่าวท้องเนียน เขาพับผ้า ซึ่งได้ชื่อจากการที่หินมีลักษณะซ้อนทับกันเป็นชั้น เนื่องจากบริเวณนี้เป็นแหล่งหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิดและโลมาสีชมพู เรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นจากการพักแบบโฮมสเตย์กับชาวบ้านแหลมประทับ สินค้าชื่อดัง กะปิแหลมประทับ ปลากรอบสามรส

  Ban Laem Phra Tub got its named because the place once the residence of King Taksin the Great. This community has a culture, tradition and way of life related to the sea. Tourists can enjoy with the crystal clear water scenery of Ao Thong Nian. Famous products here are Laem Phra Tub shrimp paste and Pra Krob Sam Rod.

  บ้านจันเสน
  Ban Chan Sen
  นครสวรรค์
  Nakhon Sawan

  “จัน” แปลว่า ต้นจัน นายจัน คำว่า “เสน” แปลว่า “ เสนา” กองทหาร หมู่ทหาร บ้านจันแสนเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ ซึ่งพบวัตถุโบราณต่างๆ เช่น พระพุทธรูปเนื้อหิน และมีเมืองโบราณจันเสนที่น่าสนใจ สำหรับผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านมีอย่างหลากหลาย  ทั้งผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผ้าทอพื้นบ้านจันเสนซึ่งเป็นผ้าทอพื้นบ้านลายมัดหมี่ทอด้วยกี่กระตุก มีหลายชนิด เช่น ประเภทผ้าทอ สองตะกรอ สี่ตะกรอ มีทั้งผ้าพื้น และผ้าลายสวยงาม มีให้เลือกมากมายหลากสีหลายลาย ผ้ามัดหมี่ทอมือลายขอเชิงเทียน เครื่องจักสานหลากหลายประเภท ตั้งแต่ตะกร้า หมวก กระจาด กระบุง กระเป๋าถือ ฯลฯ

  "Chan" means sandalwood and "Sen" means "general" of an army. Various ancient objects were found in Ban Chan Sen such as stone Buddha images. Famous products for the village are such as bamboo basketry, Chan Sen folk textile, hat and handbag.

  บ้านหนองบัว
  Ban Nong Bua
  น่าน
  Nan

  บ้านหนองบัวสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อแคว้นสิบสองปันนาของประเทศจีน หมู่บ้านนี้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีของชาวไทลื้อไว้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาหรือการแต่งกายของคนในหมู่บ้าน จึงเป็นเอกลักษณ์ในการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนอกประเทศได้อย่างมาก วัดหนองบัวเก่าแก่มากและแถมยังศักด์สิทธิ์มากด้วย วิหารหนองบัวเป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง และยังมีผ้าทอไทยน้ำไหล ผ้าทอลายไทลื้อ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด หรือที่คนน่านเรียกว่า ไก ไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้

  Ban Nong Bua local people are descendance of Tai Lue from China. This village still maintains its traditions whether language or dress which makes Ban Nong Bua attracts both domestic and foreign tourists. Wihan Nong Bua is one of the most perfect Thai Lanna architectures in Thailand. Famous products here are Tai Lue textile, and processed products from freshwater algae.