เมืองรอง

เรียงตามจังหวัด
 •  

  เพลินใจกับสวนผลไม้

  จันทบุรี

  เส้นทางท่องสวนผลไม้อย่างอิ่มใจ ต้องไปจันทบุรี
  ภูมิภาคตะวันออกของเราผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดตลอดทั้งปี เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการกสิกรรม โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้  ซึ่งปัจจุบันสวนผลไม้แต่ละแหล่งมักให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยการให้ความรู้และสร้างประสบการณ์แปลกใหม่กับนักท่องเที่ยว

  ที่อยู่

  "สวนสุภัทราแลนด์ ม. 10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120"
  เบอร์โทร : 038-892-048-9, 089-936-5933

   

  บ้านบางกะจะ

  จันทบุรี
  ที่อยู่

  ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  เบอร์โทร : 0 3939 1361, 0 3932 7581

   

  ย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

  จันทบุรี
  ที่อยู่

  ตำบลจันทนิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

   

  ตลาดผลไม้เนินสูง

  จันทบุรี
  ที่อยู่

  ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120