CBT

เรียงตามจังหวัดSort by province
 • ชุมชนริมน้ำจันทบูร
  Chanthaboon Riverside Community
  จันทบุรี
  Chanthaburi

  ตั้งอยุ่ในเมืองจันทบุรี เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในสมัยนั้นบริเวณนี้เป็นที่ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะมีชายหาดริมฝั่งแม่น้ำเหมาะแก่การคมนาคมขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ในปัจจุบันมีการอนุรักษ์อาคารเก่าที่ตั้งอยู่เรียงรายไปตามเส้นทางถนนริมน้ำจันทบูรแห่งนี้ รวมทั้งตึกที่น่าสนใจอย่างบ้านขุนบูรพาภิผล ปัจจุบันกลายเป็นร้านขนมไข่ป้าไต๊ชื่อดัง บ้านหลวงประกอบนิติสาร บ้านหลวงราชไมตรี ตึกโบราณแบบชิโนโปรตุกีส วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล และศาลเจ้าต่าง ๆ บางบ้านได้ดัดแปลงให้เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟบรรยากาศน่านั่งริมน้ำ หรือแม้แต่โรงแรม โฮสเทลตกแต่งอย่างมีสไตล์อีกด้วย 

  Located in Chanthaburi city since the reign of King Narai the Great. In those days, this area was a center of exchanging because it was suitable for transportation. At present, there is a conservation of old buildings located along Chanthaboon waterfront road. Some building have been converted into souvenir shops, restaurants, cafes and hotels.

  ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
  Nong Yai Development Project Community
  ชุมพร
  Chumphon

  จากพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ขยับขยายต่อยอดเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมนำเสนอความสวยงามของพื้นที่ วิถีชีวิตชุมชน และการเป็นชาวประมงพื้นบ้าน ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเรียนรู้ ทั้งประวัติความเป็นมา และการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ ที่ชาวประชาจะไม่มีวันลืมเลือน

  From mangrove forest conservation areas and marine life areas, they were managed to be a community tourism areas. See the beauty of the community life and fishermen way of life and learn about history of King Rama IX’s royal initiative in this area.

  ชุมชนปงห้วยลาน
  Pong Huai Lan Community
  เชียงใหม่
  Chiang Mai

  ชุมชนใกล้กับบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สายน้ำใสสะอาด ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจสร้างงานหัตถกรรม ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน มีอาหารกำเมืองขึ้นชื่อ สมบูรณ์ด้วยผัก ผลไม้ ใครได้มาเป็นต้องหลงใหล สมกับคำล่ำลือว่า หนีเวียง มาหลงดง ที่บ้านปงห้วยลาน

  Community near the Huai Lan Reservoir. Huai Lan Area Development Project is surrounded by cool and refreshing atmosphere of nature and river. Villagers here are good at handicrafts and their products became OTOP products.

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี
  Community Trip, Phetchaburi Province
  เพชรบุรี
  Phetchaburi

  เรียนรู้วิถีชีวิตไทยทรงดำที่เชื่อมโยงสู่วิถีผ้า ซึ่งมากด้วยแรงศัทธาต่อประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของตน 

  Learn about the Thai way of life and the way of textile which are very strong with traditions, arts and culture.

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร
  Community Trip, Sakon Nakhon Province
  สกลนคร
  Sakon Nakhon

  เขาเล่าว่า  เมื่อนานมาแล้วมีสองตายายผูเฒ่าเดินทางเข้าป่าไปหาของป่าขณะที่นั่งพักก็บ้วนน้ำหมากไปโดนใบไม้ชนิดหนึ่ง  เมื่อใบไม้โดนน้ำหมากก็กลายเป็นสีครามสวยงาม สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก  และความบังเอิญครั้งนั้นคือการค้นพบวิธีการย้อมผ้าด้วยคราม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ชาวสกลนครนำมาใช้ในการถักทอเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการทำไร่ทำนา เพราะสีครามเป็นสีที่ช่วงพรางคราบเหงื่อไคลและดินโคลนที่เปรอะเปื้อน และยังค้นพบว่าเมื่อสวมเสื้อที่ย้อมด้วยครามจะรู้สึกเย็นสบายในหน้าร้อน พอย่างเข้าหน้าหนาวก็กลับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  A long time ago, an old couple traveled into the forest to find non-timber forest products. While they rested, one of them chewed a betel nut and spitted it out on a leaf. The leaf turned into a beautiful color and that was how they discovered indigo dyeing. Indigo color were used in farming garments because the indigo color is the color that hides the sweat stains and muddy soil on the garment. And it also gave cool feeling during the summer.

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าปักม้ง บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
  Community Trip, Phetchabun province
  เพชรบูรณ์
  Phetchabun

  ที่นี่คือชุมชนชาวม้งใหญ่ที่สุดในสยาม ยืนยันได้จากภาพหมู่บ้านหลายพัน หลังคาเรือน ตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำเข็กแห่งทิวเขาเพชรบูรณ์

  This is the largest Hmong community in Siam confirmed by the pictures of thousands of households lined up along the Kek River, Phetchabun mountain range.

  ฟังภูเขาเล่าเรื่อง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ / Heart Mountain Tale Doi Inthanon, Chiang Mai
  Heart Mountain Tale Doi Inthanon, Chiang Mai
  เชียงใหม่
  Chiang Mai

  ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย เดิมชื่อว่า "ดอยหลวง" หมายถึงภูเขาใหญ่ และดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน เมียนมา และมาสิ้นสุดที่นี่ วิถีชีวิตของเขาชาญฉลาดและน่าสนใจ จากการปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ กลายเป็นภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยสถานีเกษตรหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ดอยอินทนนท์ กลายเป้นแหล่งผลิตอาหารที่มีคยวามสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

  Doi Inthanon is the highest mountain in Thailand, formerly known as "Doi Luang", meaning big mountain. And Doi Inthanon are part of the Himalayas which crosses from Nepal, Bhutan, Myanmar and ends here. With Royal Agricultural Station of His Majesty the King, Doi Inthanon became one of the most important food production sites in Thailand.

  เพลินทะเลกับคนตังเกตะวันออก
  Enjoy the sea with the eastern people
  จันทบุรี
  Chanthaburi

  การท่องเที่ยววิถีชีวิตประมงของจันทบุรี
  จังหวัดจันทบุรีนอกจากมีความโดดเด่นในเรื่องของสวนผลไม้ที่โด่งดังได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จันทบุรียังมีส่วนสมุนไพรอันเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมมาอย่างยาวนานช่วยเยียวยาให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพ และด้วยพื้นที่บางส่วนของจันทบุรีเป็นทะเลและลำคลองหลากหลายสาย จึงไม่แปลกที่ผู้คนในท้องถิ่นจะทำอาชีพด้านประมงเป็นหลัก รวมทั้งใช้ประโชยน์จากสายน้ำในการคมนาคมรวมถึงประกอบสัมมาอาชีพเกี่ยวเนื่องกับสายน้ำทั้งน้ำทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด โดยภายหลังได้มีการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น เพราะด้วยทัศนียภาพธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงามทั้งสองฝั่งลำน้ำสร้างความสุขใจแก่ผู้ต้องการความรื่นรมย์พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว 

  Fishermen way of life in Chanthaburi

  Chanthaburi Province, in addition to being a prominent place about fruit orchards, Chanthaburi also has a long history of using herbs. With some areas of Chanthaburi being a sea and a wide range of canals, it is not uncommon for local people to make a career in fishing. Later, various forms of tourism activities have been developed here because of the beautiful natural scenery on both sides of the river.

  บ้านหาดไคร้
  Baan Haad Krai
  เชียงราย
  Chiang Rai

  แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกของโลก อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีชื่อเสียงทางด้านการจับปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการจับปลาบึกทุกปี ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 

  Is the world's first giant catfish breeding area at Chiang Khong district, Chiang Rai province. Giant catfishs will be caught every year during April – May.


  สินค้า : “ไก” สาหร่ายน้ำจืดที่มีที่แม่น้ำโขงเท่านั้นProduct : “ไก” สาหร่ายน้ำจืดที่มีที่แม่น้ำโขงเท่านั้น
  บ้านแซว
  Ban Saew
  เชียงราย
  Chiang Rai

  ชุมชนบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชุมชนใหญ่ของอีสานในเชียงราย เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงไทยกับสปป.ลาว วิถีชีวิตริมฝั่งโขงที่น่ารักรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่มีทั้งการล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสบรรยากาศช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นและช่วงเย็นชมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ นอนพักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน

  Ban Saew Community, Chiang Saen district, Chiang Rai province, is a big community of Isaan in Chiang Rai on the banks of the Mekong River. Tourism activities here are such as boat cruising, watching sunrise and staying in a homestay experiencing the local people lifestyle in the community.


  สินค้า : ชาถั่วอินคาProduct : ชาถั่วอินคา
  บ้านปางห้า
  Ban Pang Ha
  เชียงราย
  Chiang Rai

  “บ้านปางห้า” เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยแห่งเรียนรู้มากมาย ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จนได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเหนือสุดของประเทศไทย มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ชุมชนใด มีบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์และกิจกรรมมากมาย ให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศของที่นี่

  "Ban Pang Ha" is a tourism community located in Mae Sai district, Chiang Rai province. It has the reputation for being the northernmost tourism village of Thailand. There are homestay services and activities here await for tourists to discover


  สินค้า : กระดาษสา/ เครื่องจักรสาน/ ผักและผลไม้ปลอดสารพิษProduct : กระดาษสา/ เครื่องจักรสาน/ ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
  บ้านจะบูสี
  Ban Cha Bu Si
  เชียงราย
  Chiang Rai

  ชุมชนบ้านจะบูสีเป็นชนเผ่าลาหู่แดง ชุมชนยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ โดยที่นี่เป็นแหล่งศึกษา-เรียนรู้ดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ อีกทั้งเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้วิถีชุมชน ท่องเที่ยวน้ำตกแม่กิ๊ก พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น

  Ban Cha Bu Si community is a Lahu Deang tribe community that still maintains its old culture. Tourists can learn about the community way of life or visit Mae Kik Waterfall Travel here


  สินค้า : ถุงย่ามลาหู่/ ผ้าถุงลาหู่/ เครื่องจักสาน ฯลฯProduct : ถุงย่ามลาหู่/ ผ้าถุงลาหู่/ เครื่องจักสาน ฯลฯ
  ชุมชนดอยวาวี
  Doi Wawee Community
  เชียงราย
  Chiang Rai

  ดอยวาวีเป็นชุมชนขนใหญ่ของชาวจีนฮ่อ กองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานราว 50 ปีมาแล้ว ยึดอาชีพปลูกชาและผลไม้ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบและทิวทัศน์งามของดอยสูงเช่นเดียวกับชุมชนดอยแม่สลอง แม้หมู่บ้านจะมีขนาดเล็ก แต่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกลิ่นอายชุมชนชาวจีนอันเรียบง่าย ราวกับอยู่ทางแถบยูนนานตอนใต้ของจีน ขณะที่พ้นหมู่บ้านออกไปบนดอยก็เขียวขจีด้วยไร่ชาที่ลดหลั่นตามลาดเขา ช่วยประดับทิวทัศน์ชุมชนและเทือกดอยให้งดงามชวนมอง

  ดอยวาวีเป็นชุมชนขนใหญ่ของชาวจีนฮ่อ กองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานราว 50 ปีมาแล้ว ยึดอาชีพปลูกชาและผลไม้ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบและทิวทัศน์งามของดอยสูงเช่นเดียวกับชุมชนดอยแม่สลอง แม้หมู่บ้านจะมีขนาดเล็ก แต่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกลิ่นอายชุมชนชาวจีนอันเรียบง่าย ราวกับอยู่ทางแถบยูนนานตอนใต้ของจีน ขณะที่พ้นหมู่บ้านออกไปบนดอยก็เขียวขจีด้วยไร่ชาที่ลดหลั่นตามลาดเขา ช่วยประดับทิวทัศน์ชุมชนและเทือกดอยให้งดงามชวนมอง


  สินค้า : ชาอู่หลง/ กาแฟดอยช้างProduct : ชาอู่หลง/ กาแฟดอยช้าง
  บ้านถํ้าเชียงดาว
  Ban Tham Chiang Dao
  เชียงใหม่
  Chiang Mai

  ชาวเขา ชาวไทยใหญ่ หมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ภายในชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างการเดินป่าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ไว้ค่อยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน

  Is a residence of Tai Yai hill tribe surrounded by high mountains with a river flowing through the middle of the village. Within the community, there are interesting tourist activities such as Doi Luang Chiang Dao trekking.


  สินค้า : ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรProduct : ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
  บ้านไร่กองขิง
  Ban Rai Kong Khing
  เชียงใหม่
  Chiang Mai

  ชุมชนบ้านไร่กองขิงพวกเขาอยู่อาศัยกันอย่างมีความสุข และมีนิยามความสุขที่การ ‘สุขจากข้างใน’ จากการมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติบริสุทธิ์ ปลูกผักปลูกสมุนไพรไว้ใกล้บ้าน นำไปปรุงอาหาร แล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน พ่อแม่พี่น้องต่างวัยแลกเปลี่ยนความสุขด้วยกัน ร่วมกันฟ้อนรำ ตีกลองสะบัดชัย และร่วมทำขนมมงคลที่เต็มไปด้วยความหมายของคำว่าสามัคคี

  Ban Rai Kong Khing community lives in harmony with nature. Local people here usually grow vegetables and herbs near their house to use in cooking or making processed products.


  สินค้า : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ ลูกประคบ/ น้ำผึ้งProduct : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ ลูกประคบ/ น้ำผึ้ง
  บ้านปู่หมื่น
  Ban Pu Muen
  เชียงใหม่
  Chiang Mai

  ชุมชนปู่หมื่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาว ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ก็จะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงาม รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลาหู่อีกด้วย

  Pu Muen community is located on the mountainous area in Mae Saw subdistrict, Mae Ai district, Chiang Mai province, approximately 174 kilometers from Mueang Chiang Mai. It takes about 4 hours from Mueang Chiang Mai to see the beautiful scenery and Lahu tribe way of life here.


  สินค้า : ชาป่า/ ชาอัสสัม/ น้ำผึ้งป่าProduct : ชาป่า/ ชาอัสสัม/ น้ำผึ้งป่า
  บ้านแม่กลางหลวง
  Ban Mae Klang Luang
  เชียงใหม่
  Chiang Mai

  หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่าปกาเกอะญอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ที่ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน ประมาณเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ที่นี่จะเขียวขจีไปด้วยทุ่งนาขั้นบันไดลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ ใต้สายหมอกสีจางแลดูสวยงาม ครั้นถึงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเวลาที่ต้นข้าวออกรวง แปรเปลี่ยนนาขั้นบันไดกลายเป็นทุ่งรวงทองอร่ามตา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติหลากหลายเส้นทาง

  This Karen village is one of the communities in the Mae Klang River Basin area which consists of 4 sub-communities, namely Ban Ang Ka Noi community, Ban Mae Klang Luang community, Ban Nong Lom community and Ban Pha Mon community. Around September to mid-October, this place will be covered in greenery of step rice terrace and beautiful mist. At end of October to early November is the time when the rice bears grains. Green step rice terrace will turn into a field of gold color. In addition to the scenery, there are a variety of nature trekking activities you can enjoy here.


  สินค้า : กาแฟ/ ผ้าทอ/ ผักอินทรีย์/ สตรอเบอร์รี่Product : กาแฟ/ ผ้าทอ/ ผักอินทรีย์/ สตรอเบอร์รี่
  บ้านผาหมอน
  Ban Pha Mon
  เชียงใหม่
  Chiang Mai

  โฮมสเตย์ปกากะญอกลางหุบเขา ที่ล้อมรอบไปด้วยดอยทั้งสองฟากฝั่ง บรรยากาศเหมือนเมืองปายในยามเช้า นาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นชั้นๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ดอยผาหมอน,ดอยอ่างกาน้อย,ดอยผาตั้ง เป็นต้น

  Karen homestay in the middle of the valley surrounded by mountains on both sides giving the atmosphere like Pai in the morning. There are many tourist attractions to visit such as Doi Pha Mon, Doi Ang Ka Noi, Doi Pha Tang and the others.


  สินค้า : ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ/ ดอกไม้เมืองหนาว/ เครื่องจักสานProduct : ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ/ ดอกไม้เมืองหนาว/ เครื่องจักสาน
  บ้านเมืองแพม
  Ban Mueang Pam
  แม่ฮ่องสอน
  Mae Hong Son

  หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ถ้ำยาว, ถ้ำเจดีย์โป่งหลวงป่าชุมชนวังปลาถ้ำยาว 

  Karen hill tribe village with many tourism activities and tourist attractions such as Tham Yao, Tham Chedi, Pong Luang, the community forest and Wang Pla Tham Yao.


  สินค้า : ผ้าทอ/ เครื่องจักสาน/ ตุ๊กตากะเหรี่ยงและสร้อยคอปลาProduct : ผ้าทอ/ เครื่องจักสาน/ ตุ๊กตากะเหรี่ยงและสร้อยคอปลา
  บ้านจ่าโบ่
  Ban Cha Bo
  แม่ฮ่องสอน
  Mae Hong Son

  บ้านจ่าโบ่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอปายมากนัก ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอปายประมาณ 1 ชั่วโมง มีแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ ถ้ำผีแมน , ถ้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , จุดชมวิวทะเลหมอก เป็นต้น

  Ban Cha Bo is located not far from Pai district. It takes about 1 hour to travel from Pai District. There are tourist attractions including tourist activities such as Tham Phi Man, Tham Bor Nam Saksit, sea of mist scenic spot and the others.


  สินค้า : เครื่องจักสาน/ เครื่องแต่งกาย/ แคน/ ขลุ่ย/ มีดProduct : เครื่องจักสาน/ เครื่องแต่งกาย/ แคน/ ขลุ่ย/ มีด
  บ้านแม่ละนา
  Ban Mae Lana
  แม่ฮ่องสอน
  Mae Hong Son

  ชุมชนชาวไทใหญ่ สถานที่ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว อาทิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ถ้ำปะการัง และถ้ำแม่ละนา เป็นต้น

  A community where everyone can experience the lifestyle of the Tai Yai people. Have fun with tourism activities in the midst of nature such as trekking in the forest and cave tour.


  สินค้า : น้ำมันงา/ ยาสมุนไพร/ ผ้าทอ/ กุ๊บProduct : น้ำมันงา/ ยาสมุนไพร/ ผ้าทอ/ กุ๊บ
  ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
  Phrabat Huai Tom Community
  ลำพูน
  Lamphun

  ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม” เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความสงบเรียบง่าย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ แม้ที่นี้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย มีวัดวาอาราม ศาสนสถานที่สำคัญ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายของชุมชนชาวปกาเกอะญอ

  Ban Phra Bat Huai Tom Community is a small community located at Na Sai subdistrict, Li district, Lamphun province. A community is small but full of old and diverse cultures. And there are religious places to visit.


  สินค้า : ผ้าผืน/ เครื่องเงินProduct : ผ้าผืน/ เครื่องเงิน
  บ้านป่าเหมี้ยง
  Ban Pa Miang
  ลำปาง
  Lampang

  หมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงแห่งเทือกเขาผีปันน้ำ ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี โดยที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของการปลูกต้นเหมี้ยง ซึ่งเป็นต้นชาชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านจะนำยอดอ่อนไปผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีรสเปลี่ยน เรียกว่าเหมี้ยง นอกจากนี้ยังนำใบเหมี้ยงนี้ไปแปรรูปทำเป็นชาอีกด้วยเช่นกัน

  The village on the high mountain of the Phi Pan Nam mountain range with cool weather all year round. The village is well-known for growing Miang tea.


  สินค้า : หมอนใบชาเมี่ยงProduct : หมอนใบชาเมี่ยง
  บ้านบ่อสวก
  Ban Bo Suak
  น่าน
  Nan

  ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบภาชนะดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองน่าน การผลิตเครื่องเคลือบที่บ้านบ่อสวกนี้เริ่มขึ้นและพัฒนาในสมัยเจ้าพระยาพลเทพฤาชัย (พ.ศ.2071-2102) ซึ่งเมืองน่านในยุคนั้นถือว่ามีความรุ่งเรืองมากมีวิทยาการเตาเผาและเครื่องเคลือบเมืองน่านล้ำสมัย และได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสันกำแพง กลุ่มกาหลง ซึ่งเป็นกลุ่มเตาใกล้นครเชียงใหม่

  In the past, Ban Bo Suak used to be one of the important pottery manufacturers in Nan. The production of ceramics at Ban Bo Suak began during the Chao Phraya Pholthep Ruechai period. (Year 1528-1559). Nan city in that period was considered a leading manufacturer of pottery and ceramic ware.


  สินค้า : เครื่องปั้นดินเผาProduct : เครื่องปั้นดินเผา