CBT

เรียงตามจังหวัด
 • ย้อนวิถีจันท์ สร้างสรรค์วิถีไทย
  จันทบุรี

  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือหลักปฏิบัติสำคัญในการทรงงานของพระบาทสำเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ประชาราษฎร์ได้กินดี อยู่ดี ด้วยการเข้าใจถึงพื้นที่  เข้าถึงประชาชนจึงนำมาสู่ความสำเร็จของการพัฒนาสามารถพลิกความแร้นแค้นสู่ความสมบูรณ์ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ คืนชีวิตของประชาชนจากความยากจนสู่ความสุขในวิถีของความพอเพียงเป็นความพอดีที่สร้างความยั่งยืน

  กินปู ชิมปลา ปลูกป่า หาหอย สอยเหยี่ยว เที่ยวเล
  ชุมพร

  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือหลักปฏิบัติสำคัญในการทรงงานของพระบาทสำเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ประชาราษฎร์ได้กินดี อยู่ดี ด้วยการเข้าใจถึงพื้นที่  เข้าถึงประชาชนจึงนำมาสู่ความสำเร็จของการพัฒนาสามารถพลิกความแร้นแค้นสู่ความสมบูรณ์ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ คืนชีวิตของประชาชนจากความยากจนสู่ความสุขในวิถีของความพอเพียงเป็นความพอดีที่สร้างความยั่งยืน

  กิ๋นดี สุขภาพดี วิถีปงห้วยลาน
  เชียงใหม่

  เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา คือหลักปฏิบัติสำคัญในการทรงงานของพระบาทสำเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาให้ประชาราษฎร์ได้กินดี อยู่ดี ด้วยการเข้าใจถึงพื้นที่  เข้าถึงประชาชนจึงนำมาสู่ความสำเร็จของการพัฒนาสามารถพลิกความแร้นแค้นสู่ความสมบูรณ์ ทั้งผืนดิน ผืนน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ คืนชีวิตของประชาชนจากความยากจนสู่ความสุขในวิถีของความพอเพียงเป็นความพอดีที่สร้างความยั่งยืน

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี
  เพชรบุรี

  เรียนรู้วิถีชีวิตไทยทรงดำที่เชื่อมโยงสู่วิถีผ้า ซึ่งมากด้วยแรงศัทธาต่อประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของตน 

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร
  สกลนคร

  เขาเล่าว่า  เมื่อนานมาแล้วมีสองตายายผูเฒ่าเดินทางเข้าป่าไปหาของป่าขณะที่นั่งพักก็บ้วนน้ำหมากไปโดนใบไม้ชนิดหนึ่ง  เมื่อใบไม้โดนน้ำหมากก็กลายเป็นสีครามสวยงาม สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก  และความบังเอิญครั้งนั้นคือการค้นพบวิธีการย้อมผ้าด้วยคราม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ชาวสกลนครนำมาใช้ในการถักทอเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการทำไร่ทำนา เพราะสีครามเป็นสีที่ช่วงพรางคราบเหงื่อไคลและดินโคลนที่เปรอะเปื้อน และยังค้นพบว่าเมื่อสวมเสื้อที่ย้อมด้วยครามจะรู้สึกเย็นสบายในหน้าร้อน พอย่างเข้าหน้าหนาวก็กลับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าปักม้ง บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
  เพชรบูรณ์

  ที่นี่คือชุมชนชาวม้งใหญ่ที่สุดในสยาม ยืนยันได้จากภาพหมู่บ้านหลายพัน หลังคาเรือน ตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำเข็กแห่งทิวเขาเพชรบูรณ์

  ฟังภูเขาเล่าเรื่อง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ / Heart Mountain Tale Doi Inthanon, Chiang Mai
  เชียงใหม่

  ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย เดิมชื่อว่า "ดอยหลวง" หมายถึงภูเขาใหญ่ และดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน เมียนมา และมาสิ้นสุดที่นี่ วิถีชีวิตของเขาชาญฉลาดและน่าสนใจ จากการปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ กลายเป็นภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยสถานีเกษตรหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ดอยอินทนนท์ กลายเป้นแหล่งผลิตอาหารที่มีคยวามสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

  เพลินทะเลกับคนตังเกตะวันออก
  จันทบุรี

  การท่องเที่ยววิถีชีวิตประมงของจันทบุรี
  จังหวัดจันทบุรีนอกจากมีความโดดเด่นในเรื่องของสวนผลไม้ที่โด่งดังได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จันทบุรียังมีส่วนสมุนไพรอันเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมมาอย่างยาวนานช่วยเยียวยาให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพ และด้วยพื้นที่บางส่วนของจันทบุรีเป็นทะเลและลำคลองหลากหลายสาย จึงไม่แปลกที่ผู้คนในท้องถิ่นจะทำอาชีพด้านประมงเป็นหลัก รวมทั้งใช้ประโชยน์จากสายน้ำในการคมนาคมรวมถึงประกอบสัมมาอาชีพเกี่ยวเนื่องกับสายน้ำทั้งน้ำทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด โดยภายหลังได้มีการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น เพราะด้วยทัศนียภาพธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงามทั้งสองฝั่งลำน้ำสร้างความสุขใจแก่ผู้ต้องการความรื่นรมย์พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว 

  บ้านหาดไคร้
  เชียงราย
  ชุมชนพรานปลาแห่งลำนํ้าโขง
  สินค้า : “ไก” สาหร่ายน้ำจืดที่มีที่แม่น้ำโขงเท่านั้น
  บ้านแซว
  เชียงราย
  ฮาร์โมนีเหนือลำนํ้าโขง
  สินค้า : ชาถั่วอินคา
  บ้านปางห้า
  เชียงราย
  มหัศจรรย์แห่งสาและวิถีชุมชน
  สินค้า : กระดาษสา/ เครื่องจักรสาน/ ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
  บ้านจะบูสี
  เชียงราย
  เผ่าชนอิสระแห่งหุบแม่สลอง
  สินค้า : ถุงย่ามลาหู่/ ผ้าถุงลาหู่/ เครื่องจักสาน ฯลฯ
  ชุมชนดอยวาวี
  เชียงราย
  ตำนานชาป่าพันปีและกาแฟดอยช้าง
  สินค้า : ชาอู่หลง/ กาแฟดอยช้าง
  บ้านถํ้าเชียงดาว
  เชียงใหม่
  ตำนานเจ้าหลวงคำแดง
  สินค้า : ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
  บ้านไร่กองขิง
  เชียงใหม่
  ชุมชนคนรักสุขภาพ
  สินค้า : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ ลูกประคบ/ น้ำผึ้ง
  บ้านปู่หมื่น
  เชียงใหม่
  มูเซอในตำนานฟ้าห่มปก
  สินค้า : ชาป่า/ ชาอัสสัม/ น้ำผึ้งป่า
  บ้านแม่กลางหลวง
  เชียงใหม่
  นาขั้นบันได 3 ฤดู
  สินค้า : กาแฟ/ ผ้าทอ/ ผักอินทรีย์/ สตรอเบอร์รี่
  บ้านผาหมอน
  เชียงใหม่
  โฮมสเตย์ปกากะญอกลางหุบเขา
  สินค้า : ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ/ ดอกไม้เมืองหนาว/ เครื่องจักสาน
  บ้านเมืองแพม
  แม่ฮ่องสอน
  หมู่บ้านในนิทาน
  สินค้า : ผ้าทอ/ เครื่องจักสาน/ ตุ๊กตากะเหรี่ยงและสร้อยคอปลา
  บ้านจ่าโบ่
  แม่ฮ่องสอน
  ห้องนอนกลางทะเลหมอก
  สินค้า : เครื่องจักสาน/ เครื่องแต่งกาย/ แคน/ ขลุ่ย/ มีด
  บ้านแม่ละนา
  แม่ฮ่องสอน
  ถิ่นฐานแห่งโถงถํ้า
  สินค้า : น้ำมันงา/ ยาสมุนไพร/ ผ้าทอ/ กุ๊บ
  ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
  ลำพูน
  หัตถกรรมปกากะญอ
  สินค้า : ผ้าผืน/ เครื่องเงิน
  บ้านป่าเหมี้ยง
  ลำปาง
  หมู่บ้านวิถีเมี่ยง
  สินค้า : หมอนใบชาเมี่ยง
  บ้านบ่อสวก
  น่าน
  แหล่งเครื่องถ้วย 700 ปี
  สินค้า : เครื่องปั้นดินเผา