CBT

เรียงตามจังหวัด
 • ชุมชนริมน้ำจันทบูร
  จันทบุรี

  ตั้งอยุ่ในเมืองจันทบุรี เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในสมัยนั้นบริเวณนี้เป็นที่ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าเพราะมีชายหาดริมฝั่งแม่น้ำเหมาะแก่การคมนาคมขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภค ในปัจจุบันมีการอนุรักษ์อาคารเก่าที่ตั้งอยู่เรียงรายไปตามเส้นทางถนนริมน้ำจันทบูรแห่งนี้ รวมทั้งตึกที่น่าสนใจอย่างบ้านขุนบูรพาภิผล ปัจจุบันกลายเป็นร้านขนมไข่ป้าไต๊ชื่อดัง บ้านหลวงประกอบนิติสาร บ้านหลวงราชไมตรี ตึกโบราณแบบชิโนโปรตุกีส วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล และศาลเจ้าต่าง ๆ บางบ้านได้ดัดแปลงให้เป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟบรรยากาศน่านั่งริมน้ำ หรือแม้แต่โรงแรม โฮสเทลตกแต่งอย่างมีสไตล์อีกด้วย 

  ชุมชนรอบโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
  ชุมพร

  จากพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ขยับขยายต่อยอดเป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชน พร้อมนำเสนอความสวยงามของพื้นที่ วิถีชีวิตชุมชน และการเป็นชาวประมงพื้นบ้าน ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเรียนรู้ ทั้งประวัติความเป็นมา และการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ ที่ชาวประชาจะไม่มีวันลืมเลือน

  ชุมชนปงห้วยลาน
  เชียงใหม่

  ชุมชนใกล้กับบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยลาน โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลาน แวดล้อมด้วยบรรยากาศร่มรื่น สายน้ำใสสะอาด ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจสร้างงานหัตถกรรม ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชน มีอาหารกำเมืองขึ้นชื่อ สมบูรณ์ด้วยผัก ผลไม้ ใครได้มาเป็นต้องหลงใหล สมกับคำล่ำลือว่า หนีเวียง มาหลงดง ที่บ้านปงห้วยลาน

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี
  เพชรบุรี

  เรียนรู้วิถีชีวิตไทยทรงดำที่เชื่อมโยงสู่วิถีผ้า ซึ่งมากด้วยแรงศัทธาต่อประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมของตน 

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าย้อมคราม จังหวัดสกลนคร
  สกลนคร

  เขาเล่าว่า  เมื่อนานมาแล้วมีสองตายายผูเฒ่าเดินทางเข้าป่าไปหาของป่าขณะที่นั่งพักก็บ้วนน้ำหมากไปโดนใบไม้ชนิดหนึ่ง  เมื่อใบไม้โดนน้ำหมากก็กลายเป็นสีครามสวยงาม สร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมาก  และความบังเอิญครั้งนั้นคือการค้นพบวิธีการย้อมผ้าด้วยคราม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ชาวสกลนครนำมาใช้ในการถักทอเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการทำไร่ทำนา เพราะสีครามเป็นสีที่ช่วงพรางคราบเหงื่อไคลและดินโคลนที่เปรอะเปื้อน และยังค้นพบว่าเมื่อสวมเสื้อที่ย้อมด้วยครามจะรู้สึกเย็นสบายในหน้าร้อน พอย่างเข้าหน้าหนาวก็กลับให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

  เที่ยวชุมชน ยลวิถีผ้าไทย ผ้าปักม้ง บ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์
  เพชรบูรณ์

  ที่นี่คือชุมชนชาวม้งใหญ่ที่สุดในสยาม ยืนยันได้จากภาพหมู่บ้านหลายพัน หลังคาเรือน ตั้งเรียงรายอยู่ในหุบเขาลุ่มแม่น้ำเข็กแห่งทิวเขาเพชรบูรณ์

  ฟังภูเขาเล่าเรื่อง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ / Heart Mountain Tale Doi Inthanon, Chiang Mai
  เชียงใหม่

  ดอยอินทนนท์เป็นภูเขาสูงที่สุดในประเทศไทย เดิมชื่อว่า "ดอยหลวง" หมายถึงภูเขาใหญ่ และดอยอินทนนท์เป็นส่วนหนึ่งของปลายเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งพาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฏาน เมียนมา และมาสิ้นสุดที่นี่ วิถีชีวิตของเขาชาญฉลาดและน่าสนใจ จากการปรับตัวให้เหมาะสมกับภูมิประเทศ กลายเป็นภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยสถานีเกษตรหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้ดอยอินทนนท์ กลายเป้นแหล่งผลิตอาหารที่มีคยวามสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย 

  เพลินทะเลกับคนตังเกตะวันออก
  จันทบุรี

  การท่องเที่ยววิถีชีวิตประมงของจันทบุรี
  จังหวัดจันทบุรีนอกจากมีความโดดเด่นในเรื่องของสวนผลไม้ที่โด่งดังได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ จันทบุรียังมีส่วนสมุนไพรอันเป็นมรดกภูมิปัญญาไทยที่สั่งสมมาอย่างยาวนานช่วยเยียวยาให้แก่ผู้ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพ และด้วยพื้นที่บางส่วนของจันทบุรีเป็นทะเลและลำคลองหลากหลายสาย จึงไม่แปลกที่ผู้คนในท้องถิ่นจะทำอาชีพด้านประมงเป็นหลัก รวมทั้งใช้ประโชยน์จากสายน้ำในการคมนาคมรวมถึงประกอบสัมมาอาชีพเกี่ยวเนื่องกับสายน้ำทั้งน้ำทะเล น้ำกร่อย และน้ำจืด โดยภายหลังได้มีการพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา ได้รับความนิยมแพร่หลายมากขึ้น เพราะด้วยทัศนียภาพธรรมชาติอันร่มรื่นสวยงามทั้งสองฝั่งลำน้ำสร้างความสุขใจแก่ผู้ต้องการความรื่นรมย์พักผ่อนแก่นักท่องเที่ยว 

  บ้านหาดไคร้
  เชียงราย

  แหล่งแพร่พันธุ์ปลาบึกแห่งแรกของโลก อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีชื่อเสียงทางด้านการจับปลาบึก ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการจับปลาบึกทุกปี ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 


  สินค้า : “ไก” สาหร่ายน้ำจืดที่มีที่แม่น้ำโขงเท่านั้น
  บ้านแซว
  เชียงราย

  ชุมชนบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ชุมชนใหญ่ของอีสานในเชียงราย เป็นชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงไทยกับสปป.ลาว วิถีชีวิตริมฝั่งโขงที่น่ารักรองรับนักท่องเที่ยวที่นี่มีทั้งการล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติ 2 ฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสบรรยากาศช่วงเช้าพระอาทิตย์ขึ้นและช่วงเย็นชมแสงสุดท้ายของพระอาทิตย์ นอนพักโฮมสเตย์ สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนในชุมชน


  สินค้า : ชาถั่วอินคา
  บ้านปางห้า
  เชียงราย

  “บ้านปางห้า” เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่แฝงไปด้วยแห่งเรียนรู้มากมาย ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จนได้รับชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเหนือสุดของประเทศไทย มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่แพ้ชุมชนใด มีบริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์และกิจกรรมมากมาย ให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวได้ผ่อนคลายกับบรรยากาศของที่นี่


  สินค้า : กระดาษสา/ เครื่องจักรสาน/ ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ
  บ้านจะบูสี
  เชียงราย

  ชุมชนบ้านจะบูสีเป็นชนเผ่าลาหู่แดง ชุมชนยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ โดยที่นี่เป็นแหล่งศึกษา-เรียนรู้ดูงานให้กับชุมชนอื่นๆ อีกทั้งเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถมาเรียนรู้วิถีชุมชน ท่องเที่ยวน้ำตกแม่กิ๊ก พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น


  สินค้า : ถุงย่ามลาหู่/ ผ้าถุงลาหู่/ เครื่องจักสาน ฯลฯ
  ชุมชนดอยวาวี
  เชียงราย

  ดอยวาวีเป็นชุมชนขนใหญ่ของชาวจีนฮ่อ กองพล 93 ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานราว 50 ปีมาแล้ว ยึดอาชีพปลูกชาและผลไม้ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบเงียบและทิวทัศน์งามของดอยสูงเช่นเดียวกับชุมชนดอยแม่สลอง แม้หมู่บ้านจะมีขนาดเล็ก แต่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกลิ่นอายชุมชนชาวจีนอันเรียบง่าย ราวกับอยู่ทางแถบยูนนานตอนใต้ของจีน ขณะที่พ้นหมู่บ้านออกไปบนดอยก็เขียวขจีด้วยไร่ชาที่ลดหลั่นตามลาดเขา ช่วยประดับทิวทัศน์ชุมชนและเทือกดอยให้งดงามชวนมอง


  สินค้า : ชาอู่หลง/ กาแฟดอยช้าง
  บ้านถํ้าเชียงดาว
  เชียงใหม่

  ชาวเขา ชาวไทยใหญ่ หมู่บ้านล้อมรอบด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ภายในชุมชนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างการเดินป่าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว ไว้ค่อยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคน


  สินค้า : ผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
  บ้านไร่กองขิง
  เชียงใหม่

  ชุมชนบ้านไร่กองขิงพวกเขาอยู่อาศัยกันอย่างมีความสุข และมีนิยามความสุขที่การ ‘สุขจากข้างใน’ จากการมีชีวิตอยู่กับธรรมชาติบริสุทธิ์ ปลูกผักปลูกสมุนไพรไว้ใกล้บ้าน นำไปปรุงอาหาร แล้วแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน พ่อแม่พี่น้องต่างวัยแลกเปลี่ยนความสุขด้วยกัน ร่วมกันฟ้อนรำ ตีกลองสะบัดชัย และร่วมทำขนมมงคลที่เต็มไปด้วยความหมายของคำว่าสามัคคี


  สินค้า : ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร/ ลูกประคบ/ น้ำผึ้ง
  บ้านปู่หมื่น
  เชียงใหม่

  ชุมชนปู่หมื่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาแดนลาว ในเขตท้องที่ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ก็จะได้พบกับทัศนียภาพอันสวยงาม รวมถึงวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าลาหู่อีกด้วย


  สินค้า : ชาป่า/ ชาอัสสัม/ น้ำผึ้งป่า
  บ้านแม่กลางหลวง
  เชียงใหม่

  หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเผ่าปกาเกอะญอแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลาง ที่ประกอบด้วยชุมชนย่อย 4 แห่ง คือ ชุมชนบ้านอ่างกาน้อย ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ชุมชนบ้านหนองหล่ม และชุนบ้านผาหมอน ประมาณเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม ที่นี่จะเขียวขจีไปด้วยทุ่งนาขั้นบันไดลดหลั่นกันเป็นขั้นๆ ใต้สายหมอกสีจางแลดูสวยงาม ครั้นถึงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงเวลาที่ต้นข้าวออกรวง แปรเปลี่ยนนาขั้นบันไดกลายเป็นทุ่งรวงทองอร่ามตา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติหลากหลายเส้นทาง


  สินค้า : กาแฟ/ ผ้าทอ/ ผักอินทรีย์/ สตรอเบอร์รี่
  บ้านผาหมอน
  เชียงใหม่

  โฮมสเตย์ปกากะญอกลางหุบเขา ที่ล้อมรอบไปด้วยดอยทั้งสองฟากฝั่ง บรรยากาศเหมือนเมืองปายในยามเช้า นาขั้นบันไดที่สวยงามเป็นชั้นๆ มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ดอยผาหมอน,ดอยอ่างกาน้อย,ดอยผาตั้ง เป็นต้น


  สินค้า : ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ/ ดอกไม้เมืองหนาว/ เครื่องจักสาน
  บ้านเมืองแพม
  แม่ฮ่องสอน

  หมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาทิ ถ้ำยาว, ถ้ำเจดีย์โป่งหลวงป่าชุมชนวังปลาถ้ำยาว 


  สินค้า : ผ้าทอ/ เครื่องจักสาน/ ตุ๊กตากะเหรี่ยงและสร้อยคอปลา
  บ้านจ่าโบ่
  แม่ฮ่องสอน

  บ้านจ่าโบ่ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากอำเภอปายมากนัก ใช้เวลาเดินทางจากอำเภอปายประมาณ 1 ชั่วโมง มีแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ ถ้ำผีแมน , ถ้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ , จุดชมวิวทะเลหมอก เป็นต้น


  สินค้า : เครื่องจักสาน/ เครื่องแต่งกาย/ แคน/ ขลุ่ย/ มีด
  บ้านแม่ละนา
  แม่ฮ่องสอน

  ชุมชนชาวไทใหญ่ สถานที่ที่ทุกคนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทใหญ่ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของทุ่งนาเขียวขจี สนุกสนานกับกิจกรรมทางการท่องเที่ยว อาทิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ถ้ำปะการัง และถ้ำแม่ละนา เป็นต้น


  สินค้า : น้ำมันงา/ ยาสมุนไพร/ ผ้าทอ/ กุ๊บ
  ชุมชนพระบาทห้วยต้ม
  ลำพูน

  ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม” เป็นชุมชนเล็กๆ ที่มีความสงบเรียบง่าย ตั้งอยู่ที่ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ แม้ที่นี้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมที่เก่าแก่และหลากหลาย มีวัดวาอาราม ศาสนสถานที่สำคัญ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่สงบและเรียบง่ายของชุมชนชาวปกาเกอะญอ


  สินค้า : ผ้าผืน/ เครื่องเงิน
  บ้านป่าเหมี้ยง
  ลำปาง

  หมู่บ้านที่อยู่บนดอยสูงแห่งเทือกเขาผีปันน้ำ ที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี โดยที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของการปลูกต้นเหมี้ยง ซึ่งเป็นต้นชาชนิดหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านจะนำยอดอ่อนไปผ่านกระบวนการต่างๆ จนมีรสเปลี่ยน เรียกว่าเหมี้ยง นอกจากนี้ยังนำใบเหมี้ยงนี้ไปแปรรูปทำเป็นชาอีกด้วยเช่นกัน


  สินค้า : หมอนใบชาเมี่ยง
  บ้านบ่อสวก
  น่าน

  ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบภาชนะดินเผาที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองน่าน การผลิตเครื่องเคลือบที่บ้านบ่อสวกนี้เริ่มขึ้นและพัฒนาในสมัยเจ้าพระยาพลเทพฤาชัย (พ.ศ.2071-2102) ซึ่งเมืองน่านในยุคนั้นถือว่ามีความรุ่งเรืองมากมีวิทยาการเตาเผาและเครื่องเคลือบเมืองน่านล้ำสมัย และได้รับอิทธิพลจากกลุ่มสันกำแพง กลุ่มกาหลง ซึ่งเป็นกลุ่มเตาใกล้นครเชียงใหม่


  สินค้า : เครื่องปั้นดินเผา