Family Trip เที่ยวกรุงเทพฯ ลงหัวหิน ฟินยาวๆ 3 วัน 2 คืน

Family Trip, Bangkok-Hua Hin, 3 days 2 nights.

กรุงเทพมหานคร,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดDetails

อิ่มเอมใจตลอด 3 วัน 2 คืน กับการเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะลงไปฟินกันต่อ ณ หัวหิน และ เพชรบุรี

Enjoy 3 days 2 nights in Bangkok and Hua Hin-Phetchaburi.

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

พระบรมมหาราชวังThe Royal Palace

ถ่ายภาพหน้าพระบรมมหาราชวังที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ ตามพระราชประเพณี เป็นที่รับแขกเมือง และพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งพระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง

The Royal Place is a place for holding many important royal ceremonies according to the royal tradition. It’s also The Royal Pantheon and a place for welcoming guests.

หอนิทรรศรัตนโกสินทร์Rattanakosin Exhibition Hall

ตากแอร์เย็นๆ เดินเล่นเพลินๆ ในอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีแนวคิดการจัดแสดงด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม คือสิ่งที่ต้องถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้รับรู้ ดื่มด่ำ และเห็นคุณค่า ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ คือ กลุ่มเยาวชน ที่ตั้ง: 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ : 02-621-0044 วันเปิดทำการ : วันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา เวลาเปิดทำการ : 10.00 – 19.00 น. เบอร์โทร: 0 2225 2777

Strolling in Rattanakosin Exhibition Hall, a place where stories about history, arts, and culture are presented to encourage audiences, especially teenagers, to appreciate their worth.

เสาชิงช้าSao Chingcha

รับประทานอาหารกลางวัน ย่านเสาชิงช้า บริเวณที่ในยุคก่อนใช้เป็นที่ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในพระราชพิธี “ตรียัมปวาย ตรีปวาย” ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แต่สำหรับเสาชิงช้าที่ได้เห็นในปัจจุบันนั้นเป็นเสาต้นใหม่ ซึ่งได้จัดพิธีสมโภขน์ไปเมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2550 วัสดุหลักทำจากไม้สักทองจากเมืองแพร่ ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร

Let’s have lunch at Sao Chingcha, a place where an old Brahmin ceremony, a swing ceremony called “Tri-Yampawai” was held. However, Sao Chingcha we see now is a new one and its celebration ceremony was held on September 11-13, 2007. It is mostly made of Golden Teak wood from Phrae Province. Nowadays, Sao Chingcha is one of the important historical tourist attractions of Bangkok.

มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้Museum Siam

เรียนรู้เรื่องราวของสยามประเทศ ณ มิวเซียมสยาม แหล่งเรียนรู้ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยาและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างสำนึกรักและเข้าใจในประวัติความเป็นมาของผู้คน บ้านเมือง วัฒนธรรมและท้องถิ่น ทำให้ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วม และเข้าใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยได้เป็นอย่างดี วันเปิดทำการ : วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ : 10.00 - 18.00 ที่ตั้ง: เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ เบอร์โทร: 0 2225 2777

Learning about Siam at Museum Siam, a learning center of ethnology, anthropology and other fields about Thai and Southeast Asia society; to better understand the history of people, places, and cultures, as well as strengthening a sense of homeland by having participants taking part in learning about Thai’s history.

ถนนข้าวสารKhao San Road

ตระเวณชิมร้านอาหารอร่อย ตลอดทางเดินถนนข้าวสาร ศูนย์รวมของร้านอาหารนานาชาติ ทั้งที่เป็นร้านประจำและร้านที่ขายริมถนน (bangkok streetfood) ชาวต่างชาติได้ลองลิ้มชิมรสอาหารไทยต่างๆ ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังมีร้านสำหรับนั่งฟังเพลงอีกหลายร้าน รวมถึงร้านขายสินค้านานาชนิด ร้านรับบริการต่างๆ

Enjoy yourself with delicious foods along the way of Khao San Road, the center of national foods both in a shop and on the street (Bangkok street food). Foreigners can conveniently enjoy Thai foods. There are many places to sit down and enjoy some music, as well as shops that sell various kinds of goods and shops that provide service.

DAY 2

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศีรีPhra Nakhon Khiri Historical Park

เดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศีรี โบราณสถานที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดเพชรบุรีและกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนี้ไปโดยปริยาย ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับนิยมเรียกกันติดปากว่า “เขาวัง” ประกอบด้วยพระที่นั่ง วัด และกลุ่มอาคารต่างๆ ภายใต้สถาปัตยกรรมนีโอคลาสสิกผสมผสานกับกลิ่นอายสถาปัตยกรรมแบบจีนอันสวยงาม โดยแต่ละแห่งตั้งอยู่ยอดเขา 3 ยอดด้วยกัน

Heading to Phra Nakhon Khiri Historical Park, the most famous archaeological site and the symbol of Phetchaburi Province. People usually call this place “Khao Wang”. The place consists of the throne, the temple and many buildings that were built in Neoclassical style mixed with Chinese architecture on the top of three mountains.

ถ้ำเขาหลวงKhao Luang Cave

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ถ้ำเขาหลวง อันเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ได้โปรดฯ ให้สร้างบันไดคอนกรีตยาว 10 เมตรทอดตัวตั้งแต่เชิงเขาไปสู่เบื้องล่างของถ้ำและโปรดฯ ให้บูรณะ และมีการอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณมาประดิษฐานมากมาย

Pay respect to the sacred deity at Khao Luang Cave, a place where King Rama IV had an order to build 10 meters concrete stair from the foothill descending into the cave. His Majesty King Rama IV also had an order to restore the place and installed many ancient Buddha statues.

ตลาดน้ำกวางโจKwang Chow floating market

อร่อยกับอาหารมากมาย ในตลาดน้ำกวางโจตลาดแห่งแรกของไทยที่ตั้งอยู่บนน้ำตกกวางโจวโดยนักท่องเที่ยวจะได้สนุกกับการจับจ่ายสินค้าชุมชนที่ชาวบ้านนำมาค้าขายกันอย่างสนุกสนาน สินค้าส่วนใหญ่เป็นพืชผัก ผลไม้ และอาหารที่หาชิมยาก

Enjoy various kind of foods at Kwang Chow floating market, the first market to be located at Kwang Chow Waterfall. Here, tourists can buy local products from the residents, most of the products are vegetables, fruits, and unique foods.

วัดพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)Sai Ias Buddhist Temple (Sleeping Buddha Temple)

กราบสักการะพระพุทธไสยาสน์แห่งวัดพระนอน ของเมืองเพชรบุรีที่เชื่อกันว่าจะนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตและพระพุทธไสยาสน์องค์นี้ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 จุดเด่นของพระนอนองค์นี้ที่แตกต่างจากที่อื่นกล่าวคือ ที่เศียรขององค์พระมีหมอนบรรทมรูปดอกบัวรองพระเศียรอยู่สองก้อนซึ่งวิจิตรงดงามมาก นอกจากนี้ภายในองค์พระนอนยังประกอบด้วยห้องถ้ำ 11 ห้อง ที่ปัจจุบันทางวัดได้ปิดตายไม่อนุญาตให้เข้าไปเนื่องจากภายในนั้นมีอากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ

Pay respect to Sai Ias Buddha statue of Sleeping Buddha Temple in Phetchaburi Province that is believed to bring Prosperity. This 400 years old Buddha statue has two beautiful lotus pillows supporting the head which makes this Sleeping Buddha statue different from another statue. There are 11 rooms inside the statue, but they are prohibited from entering due to having an insufficient amount of Oxygen for breathing.

ตลาดโต้รุ่งหัวหินHua Hin Night Market

เดินชิล กินอาหารอร่อยในตลาดโต้รุ่งหัวหิน ตลาดโต้รุ่งหัวหินแห่งนี้เป็นถนนคนเดินที่จะมีการปิดถนนเพื่อให้มีการตั้งร้านขายของหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ หรือของฝากเพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถเดินชมกับบรรยากาศท่ามกลางกลิ่นหอมคลุ้งของอาหารทะเลเผา ไปพร้อมๆกับเดินเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกของหัวหิน วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 18.00 - 00.00 น. เบอร์โทร 0 3251 3885

Enjoy a night strolling while eating delicious foods at Hua Hin Night Market. This is a walking street where many stalls are set on the road selling various things such as foods, goods or souvenirs. Tourists can enjoy the atmosphere of the night market accompanying by a scent of grilled seafood.

DAY 3

หมู่บ้านช้างหัวหินElephant Village Hua Hin

นั่งช้างชมวัดและธรรมชาติ เข้าป่า ขึ้นเขา น้ำตกป่าละอู ผ่านบริเวณหมู่บ้านควาญช้างและเดินลุยน้ำสัมผัสความน่ารักของช้างน้อยแสนรู้พบการแสดงมินิโชว์ของช้างน้อยแสนรู้ช้างวาดภาพ เล่นดนตรีที่หมู่บ้านช้างแห่งนี้มีนโยบายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สภาพภูมิทัศน์ป่าเขาที่คงความเป็นธรรมชาติ ไม่ทำให้ป่าเสื่อมโทรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้เลี้ยงช้างและส่งเสริมอนุรักษ์ช้างไทยไม่ให้สูญพันธ์ ที่ตั้ง: บ้านเขาน้อย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เปิดบริการตั้งแต่ 8.00-18.00 น.ทุกวัน เบอร์โทร. 08 1862 5576

Riding on an elephant to enjoy a scenery of forest, mountain, Pa La-U Waterfall and passing through the Elephant Village. Experiencing the charming side of these elephants as you enjoy their mini show of painting and playing an instrument. At Elephant Village, there is an ecotourism policy aiming to conserve the forest and cultures about Thai elephant and residents’ lifestyle.

เพลินวานPlern Warn

รับประทานอาหารในบรรยากาศเพลินๆ ที่เพลินวาน สถานที่สำหรับการเรียนรู้วิถีชีวิตเก่าๆ ของคนในอดีตว่าเค้ามีหลักการในการดำรงชีวิตอย่างไร ซึ่งเพลินวานจะถูกแบ่งออกเป็น ทั้งหมด 4 โซนด้วยกัน ที่ตั้ง: 4/90-95 ซ.หมู่บ้านบ่อฝ้าย ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เบอร์โทร 032-520311-2

Enjoying a meal while being surrounded by a homey atmosphere at Plern Warn, a place to learn about the older generation lifestyle. Plern Warn has 4 zones for you to explore.

หัวหินซาฟารีHua Hin Safari

สถานที่ท่องเที่ยวที่อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ให้ได้เลือกเล่นกันได้ตามชอบใจ ด้วยพื้นที่กว่า 60 ไร่ ของหัวหินซาฟารีฯ ได้สร้างสรรค์พื้นที่ให้มีบรรยากาศเหมือนท้องทุ่งแห่งซาฟารีของทวีปแอฟริกา มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ชวนให้มาเที่ยวกัน ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้เลือกสัมผัส ที่ตั้ง: 131/4 หมู่บ้านหัวดอน ซอยหัวหิน 97 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 089-8101351

This tourist attraction is full of adventurous activities for you to choose from. Within 60 Rai, Hua Hin Safari has created this place to be like African Savanna grassland. The beautiful nature and exciting activities are waiting for you here.

รฤก หัวหินRaruk Hua Hin

สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งใหม่กลางมุมเมืองของบรรดานักช็อบ ชิม ชิวทั้งหลาย เพราะภายในนั้นอุดมไปด้วยบรรยากาศในทุกรสชาติที่สามารถจะสัมผัสได้ โดยภายในนั้นเรียงรายไปด้วยบรรดาร้านอาหารอร่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นของคาวหวาน เครื่องดื่ม ขนมนมเนยที่หลากหลาย วันเปิดทำการ : ทุกวัน เวลาเปิดทำการ : 10.00 - 21.00 ที่ตั้ง: ถนนแนบเคหาสน์ ปากซอยหัวหิน 51 อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เบอร์โทร 0 3253 2244

A new tourist attraction at the corner of the city for tourists who enjoy both shopping and eating under the tasteful atmosphere. There are many shops selling various kind of things such as foods, drinks, and desserts.

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip