ท่องเที่ยวสายชิล จังหวัดเชียงราย (3 วัน 2 คืน)

Travel in Chiang Rai (3 days 2 nights)

เชียงราย

รายละเอียดDetails

เดินทางท่องเที่ยวไปยังอีกหนึ่งจังหวัดเมืองรองน่าเที่ยวของประเทศไทย อย่างจังหวัดเชียงราย อีกหนึ่งที่เที่ยวที่ไม่ควรพลาดไปเช็คอินสักครั้ง

An another secondary tourism province in Thailand that should not be missed.

DAY 1 เริ่มต้นการเดินทางStart Trip

อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงMae Fah Luang Art & Cultural Park

เริ่มต้นวันแรกกับการเดินทางไปชมงานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุอายุนับศตวรรษ พร้อมศึกษาประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตชาวเชียงราย

Begin the first day at Mae Fah Luang Art & Cultural Park. See the old Buddhism art work and a century old antiquities. Learn about history and the way of life of Chiang Rai local people.

บ้านดำBan Dam

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ที่สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ภายในบริเวณบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้ บรรยากาศร่มเย็นสบาย โดยในบริเวณบ้านประกอบไปด้วยบ้านทั้งหมด 36 หลัง ที่มีลักษณะ แตกต่างกันไป ซึ่งภายในไว้สำหรับเก็บสิ่งของสะสมต่าง ๆ ของอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี นั่นเอง

Ban Dam Museum was founded by A. Thawan Duchanee, national artist. Inside Ban Dam is full of trees. The area consists of 36 houses which are for storing collections A. Thawan Duchanee.

DAY 2

พระตำหนักดอยตุงDoi Tung Palace

ดื่มด่ำสถาปัตยกรรมอันงดงามของ “พระตำหนักดอยตุง” หรือ “พระตำหนักสมเด็จย่า” ที่ปลูกสร้างขึ้นมาในกลิ่นอายล้านนาผสมผสานกับความเรียบง่าย และรายล้อมด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์

Immerse yourself in the magnificent architecture of "Doi Tung Royal Palace" or "Somdet Ya Palace" that was built in Lanna style surrounded by flowers.

หอแห่งแรงบันดาลใจHall of Inspiration

เป็นอาคารแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าถึงการที่สมาชิกราชสกุลมหิดลแต่ละพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกัน โดยเรื่องราวจะสะท้อนปรัชญาการทรงงานและผลงานอันเกิดจากพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของทั้งห้าพระองค์ ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจผู้ที่เข้าชมได้นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

Is an exhibition building that tells the story of Mahidol family. The story reflects on the philosophy of the king who dedicated his life to make Thai people have a better quality of life.

DAY 3

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำHall of Opium, Golden Triangle Park

สถานที่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นอย่างรอบด้าน ทุกแง่มุม ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของฝิ่นในสามเหลี่ยมทองคำ ต้นกำเนิดฝิ่น สงครามฝิ่น ผู้นำฝิ่นเข้ามาในเอเชีย ผลกระทบของฝิ่น การยุติการ การฟื้นฟูสภาพชีวิตประชาชน ผ่านรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการทันสมัย เต็มไปด้วยสีสันแห่งมัลติมีเดีย เป็นการเรียนรู้ที่สนุกจนเวลาผ่านไปแบบไม่รู้ตัว

A place that collects the stories of opium, such as the history of opium in the Golden Triangle, the origin of opium, opium war, opium first arrival in Asia and the impact of opium. The stories are exhibited through a modern exhibition format using multimedia.

ตลาดแม่สายMae Sai Market

แวะไปช้อปปิ้งส่งท้ายทริปกันที่ ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของประเทศไทย อย่างตลาดแม่สาย ตลาดชายแดนไทย-พม่า ที่จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น

Shopping at the largest market in northern Thailand. Mae Sai Market is a Thai-Burmese border market which sells various types of gemstones, ruby, jade, electrical appliances, fashion clothes for both children and adults and many more

สิ้นสุดการเดินทางEnd Trip